Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (Ban hành tại thông tư 16/2012/TT-NHNN của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Detail
Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (Ban hành tại thông tư 16/2012/TT-NHNN của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Detail
Biểu mẫu Giấy xác nhận quá trình hành nghề

Biểu mẫu Giấy xác nhận quá trình hành nghề

Giấy xác nhận quá trình hành nghề (Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Detail
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi (Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Detail
Đơn đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Detail