Mẫu hợp đồng xây dựng hợp pháp cập nhật năm 2021

Mẫu hợp đồng xây dựng hợp pháp cập nhật năm 2021

Cập nhật, soạn thảo hợp đồng xây dựng nhà ở, trung cư đúng pháp luật ... Luật Trí Minh chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến hợp đồng, tư vấn - soạn thảo hợp đồng

Detail
Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật ngày 13/07/2019

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật ngày 13/07/2019

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất hợp pháp. Hợp đồng gồm những điều khoản thỏa thuận của 2 bên liên quan đến việc mua bán, trao đổi đất đai ...

Detail
Mẫu hợp đồng mua bán trao đổi hàng hóa cập nhật năm 2019

Mẫu hợp đồng mua bán trao đổi hàng hóa cập nhật năm 2019

Luật Trí Minh cung cấp mẫu hợp đồng mua bán trao đổi hàng hóa giữa cá nhân với doanh nghiệp, doanh nghiệp với doanh nghiệp, công ty với công ty ...

Detail
Mẫu hợp đồng thuê nhà hợp pháp cập nhật năm 2021

Mẫu hợp đồng thuê nhà hợp pháp cập nhật năm 2021

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở, thuê địa điểm kinh doanh cập nhật năm 2019. Quy định đại diện bên A, đại diện bên B trong thỏa thuận thuê nhà ở ...

Detail
Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất năm 2021

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất năm 2021

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất · Nguyễn Diễm; 11/04/2018; Biểu mẫu luật dân sự; 0 ... Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại...

Detail