Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty

Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty

Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty là mẫu chứng từ công nhận cá nhân được quyền đại diện công ty được đại diện chủ sở hữu công ty cổ phần được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên hội đồng...

Detail
Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành quy định hướng dẫn văn bản liên quan đến mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

Detail
Điều lệ công ty TNHH một thành viên

Điều lệ công ty TNHH một thành viên

Detail
Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần được ban hành theo quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của chính phủ ban hành trong văn bản hướng dẫn Pháp Luật.

Detail
Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp hợp danh

Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp hợp danh

Mẫu đơn đề nghị đăng ký Công ty hợp danh được ban hành theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi và được áp dụng thay thế bắt đầu từ ngày 11/03/2019

Detail