Một số mẫu văn bản Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Một số mẫu văn bản Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Một số mẫu văn bản Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. Công ty… xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ xin cấp phép hoạt động và...

Detail
Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động trung tâm kỹ năng sống

Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động trung tâm kỹ năng sống

Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động trung tâm kỹ năng sống và trung tâm giáo dục ngoài giờ chính khóa. Sau khi nghiên cứu Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo...

Detail
Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại. Khác với các hình thức khuyến mại khác, doanh nghiệp áp dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi phải thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại và phải...

Detail
Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại. Thương nhân có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại)

Detail
Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có trách nhiệm đề nghị cơ...

Detail