Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng. Để thực hiện thủ tục này, doanh ngiệp cần nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký lưu hành bao gồm: Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành mới kèm theo các giấy...

Detail
Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Cam đoan thực hiện đúng các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng./.

Detail
Các mẫu đơn liên quan đến nhãn hiệu

Các mẫu đơn liên quan đến nhãn hiệu

Detail
 Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 3. Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:... 4. Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng...

Detail
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố...

Detail