Mẫu Hợp Đồng mua bán Hàng Hóa cập nhật năm 2021

Mẫu Hợp Đồng mua bán Hàng Hóa cập nhật năm 2021

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ thương mại căn cứ vào quyêt định Số /20……/HĐMB. - Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 ...

Detail
Mẫu hợp đồng  cho thuê đất cập nhật đầu năm 2021

Mẫu hợp đồng cho thuê đất cập nhật đầu năm 2021

Mẫu hợp đồng thuê đất theo chuẩn nhà nước hiện nay, mẫu hợp đồng thuê nhà đất phổ biến cho các trường hơp thuê đất cá nhân, thuê làm văn phòng hay nhà ...

Detail
 Mẫu Hợp Đồng Bảo Lãnh chuẩn do nhà nước quy định

Mẫu Hợp Đồng Bảo Lãnh chuẩn do nhà nước quy định

TƯ VẤN PHÁP LUẬT MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH (24/7) GỌI: 0961.683.366 . Mẫu số 24-CC/VTS. CỘNG HÒA .... Bên C Công ty luật Trí Minh cung cấp mẫu hợp đồng bảo lãnh theo chuẩn nhà nước quy định...

Detail
Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

Detail
Tổng hợp 12 loại hợp đồng bắt buộc theo mẫu

Tổng hợp 12 loại hợp đồng bắt buộc theo mẫu

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự - trích Điều 385 Bộ luật dân sự 2015. Và đã là sự thỏa thuận thì pháp luật không cần phải can...

Detail