Tư vấn doanh nghiệp

Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Tư ván quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Quyền của doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì quyền của doanh nghiệp như sau:

Quyền và nghĩ vụ của doanh nghiệp là gì?

Xem thêm: luật kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 • Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

 • Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

 • Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

 • Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

 • Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

 • Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.

 • Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản là quyền của doanh nghiệp.

 • Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định.

 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 • Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì nghĩa vụ của doanh nghiệp như sau:

 • Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

 • Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

 • Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ của doanh nghiệp.

 • Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

 • Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

 • Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

 • Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Tư ván quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

Từ khóa liên quan:

 • quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014
 • trình bày quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
 • điều kiện vốn của doanh nghiệp
 • quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân
 • nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây