Mua bán và sáp nhập

SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Để xâm nhập vào một thị trường mới thì cách mua lại, sáp nhập, hợp nhất với công ty nội địa đã có sẵn khách hàng, đầu mối, nhân sự là một cách làm khôn ngoan và được đa số những nhà đầu tư thận trọng sủ dụng.

Nhóm chuyên gia về mua bán sáp nhập  của Luật Trí Minh nắm vững về kiến thức pháp lý, những điểm sáng điểm tối của bức tranh mua bán, hợp nhất, sáp nhập nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam.

Để sáp nhập hợp nhất doanh nghệp tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn:

  • Đánh giá đặc điểm pháp lý của đối tượng sắp hợp nhất hoặc sáp nhập
  • Soạn hợp đồng hợp nhất, sáp nhập đảm bảo sự an toàn cho nhà đầu tư trong suốt quá trình hợp nhất, sáp nhật và sau hợp nhất, sáp nhập
  • Xin các giấy phép hoạt động mới cho công ty đã được hợp nhất, sáp nhập

Những vụ gần đây chúng tôi đã thực hiện:

  • Tư vấn cho nhà đầu tư Singapore lập công ty tư vấn quản lý tại Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư $700,000
  • Tư vấn tập đoàn De Well (Hoa Kỳ) thành lập công ty con kinh doanh dịch vụ đại ký vận tải tại Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư $100,000
  • ……

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận sự hỗ trợ tối ưu.

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây