Thành lập doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp và những câu hỏi thường gặp?

Mục lục

Công ty chúng tôi đã thực hiện sáp nhập với Công ty CP X. Theo quy định của pháp luật thì công ty chúng tôi sẽ phải chấm dứt hoạt động. Vậy, công ty chúng tôi có phải thực hiện thủ tục gì để chấm dứt hoạt động không? Nếu có thì chúng tôi có cần tổ chức lại doanh nghiệp không?

Tổ chức lại doanh nghiệp - Các hình thức và thủ tục

(Nguồn: internet)

Theo quy định tại luật Doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty sáp nhập. Qua đó, khi thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp thì công ty bị sáp nhập sẽ tự động chấm dứt hoạt động. Quý khách không cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động.

Hồ sơ, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Hồ sơ bao gồm:

   + Thông báo thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp;

   + Hợp đồng sáp nhập;

   + Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;

   + Nghị quyết và bien bản thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập

- Thủ tục thực hiện:

   + Bước 1: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và điều lệ của công ty nhận sáp nhập.

   + Bước 2: Thông qua hợp đồng sáp nhập và Điều lệ của công ty nhận sáp nhập.

   + Bước 3: Đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đã thực hiện nhận sáp nhập Công ty TNHH B. Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, công ty chúng tôi có phải thực hiện đăng ký tổ chức lại doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh không? Hồ sơ đăng ký như thế nào?

Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, quý khách cần phải thực hiện thủ tục thông báo tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp nơi Công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở. Hồ sơ thông báo bao gồm:

   + Thông báo thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp;

   + Hợp đồng sáp nhập;

   + Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;

   + Nghị quyết và bien bản thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập

Câu hỏi: Tổ chức lại doanh nghiệp sau khi chia và tách doanh nghiệp khác nhau như thế nào?

Theo quy định luật Doanh nghiệp, chia doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia các cổ đông, thành viên và tài sản để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Sau khi hoàn tất các thủ tục chia doanh nghiệp, công ty bị chia chấm dứt hoạt động, các công ty mới phải liên đới trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ khác của công ty bị chia.

Đối với tách doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp quy định, là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phàn tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Sau khi thủ tục tách doanh nghiệp được hoàn tất, công ty bị tách và công ty được tách phải liên đới chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ của công ty bị tách.

Như vậy, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai hình thức tổ chức lại doanh nghiệp chính là sự tồn tại của công ty ban đầu. Đối với chia doanh nghiệp, công ty ban đầu (công ty bị chia) sẽ chấm dứt tồn tại. Còn đối với tách doanh nghiệp, công ty ban đầu (công ty bị tách) vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

Câu hỏi: Có thể tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành nhiều công ty cùng loại có được hay không? Nếu được thì các thủ tục thực hiện tách doanh nghiệp là như thế nào?

Theo quy định tại luật Doanh nghiệp về định nghĩa của tách doanh nghiêp: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phàn tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Sau khi thủ tục tách doanh nghiệp được hoàn tất, công ty bị tách và công ty được tách phải liên đới chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ của công ty bị tách.

Như vậy, quý khách hoàn toàn có thể tách công ty của mình thành nhiều công ty cùng loại. Thủ tục tách doanh nghiệp bao gồm:

- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của côn gty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty.

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

- Tiến hành đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được tách.

Câu hỏi: Hiện nay tôi đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Tôi muốn cho một người khác thuê doanh nghiệp này mà vẫn giữ nguyên tổ chức doanh nghiệp. Như vậy tôi phải tiến hành các thủ tục gì với cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể cho thuê toàn bộ doanh nghiệp cảu mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực.

Câu hỏi: Công ty tôi hiện nay là Công ty TNHH một thành viên. Để mở rộng tiềm năng của công ty, tôi có ý định hợp nhất với một công ty đối tác cùng trong lĩnh vực kinh doanh và cũng là công ty TNHH một thành viên. Xin hỏi hai công ty của chúng tôi có hợp nhất được không và thủ tục như thế nào?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Như vây, quý khách hoàn toàn có thể hợp nhất hai công ty nói trên.

Về thủ tục thực hiện việc hợp nhất:

- Bước 1: Các công ty hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Nội dung của hợp đồng phải đáp ứng các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ của công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

-Bước 3: Tiến hành đăng ký thành lập công ty được hợp nhất.

Trên đây là những tư vấn của Luật Trí Minh về những câu hỏi, thắc mắc của quý khách hàng về tổ chức lại doanh nghiệp. Nếu có vấn đề cần giải đáp, xin hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn trực tiếp và chính xác nhất.

Mọi thắc mắc về việc kinh doanh qua mạng và các giấy phép liên quan. Qúy khách liên hệ trực tiếp Luật Trí Minh để được tư vấn luật chi tiết và chính xác.

06 ĐIỀU THỰC SỰ KHÁC BIỆT CỦA LUẬT TRÍ MINH:

(1) Luật sư/Chuyên viên cao cấp sẽ là người trực tiếp tư vấn, trao đổi, xử lý công việc và giám sát chất lượng thực hiện cho quý Khách hàng;

(2) Mọi chi phí triển khai công việc luôn được thông báo, thỏa thuận rõ ràng, hợp lý và minh bạch, không phát sinh thêm chi phí;

(3) Luật Trí Minh luôn bám sát công việc, cập nhật quý Khách hàng thường xuyên và kịp thời;

(4) Các tài liệu, giấy tờ, kết quả luôn được giao nhận tận nơi trong các quận nội thành Hà Nội/Tp. HCM;

(5) Khách hàng luôn được lắng nghe, thấu hiểu, được tham vấn đưa ra quyết định tối ưu nhất và hài lòng nhất;

(6) Luật Trí Minh có thể cung cấp tư vấn trực tiếp bằng các ngoại ngữ: tiếng Anh.

Ngoài dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Luật Trí Minh còn cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý liên quan khác đối với người nước ngoài, công ty vốn nước ngoài, ví dụ như:

(1) Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

(2) Dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài

(3) Dịch vụ tư vấn góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp công ty Việt Nam

(4) Tư vấn đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư cho công ty vốn nước ngoài

(5) Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty vốn nước ngoài

(6) Tư vấn xin Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư, người lao động, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại công ty vốn nước ngoài

(7) Tư vấn hợp đồng và các giao dịch kinh doanh của công ty vốn nước ngoài

>>> Hãy liên hệ ngay với Công ty Luật chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây để cùng trao đổi, tư vấn, xúc tiến hợp tác và rất nhiều hỗ trợ pháp lý liên quan.

(SINCE 2007) CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH

Website: www.luattriminh.vn

Email: contract@luattriminh.vn

 

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn

  • https://www.luattriminh.vn

GỌI LUẬT SƯ | YÊU CẦU BÁO PHÍ | ĐẶT LỊCH HẸN

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây