Tag: quyen-cua-doanh-nghiep-la-gi

Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

26/12/2016

Theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp có những quyền như sau:

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây