Nhượng quyền

Công ty luật uy tín - Luật Trí Minh tư vấn hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, dịch vụ tư vấn luật uy tín và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ hiệu quả.

Quy định về giao dịch chuyển nhượng vốn theo luật  cập nhật

Quy định về giao dịch chuyển nhượng vốn theo luật cập nhật

Chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền lợi giữa các tổ chức công ty với nhau hoặc các cá nhân với tổ chức doanh nghiệp ngày nay được cập nhật năm 2022

Detail
Thủ tục nhượng quyền thương mại trong nước

Thủ tục nhượng quyền thương mại trong nước

Nhượng quyền thương mại đang là một hình thức kinh doanh thịnh hành trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại sẽ phải đáp ứng một số điều kiện thủ tục...

Detail
Khái niệm nhượng quyền thương mại là gì?

Khái niệm nhượng quyền thương mại là gì?

Nhượng quyền thương mại là một hình thức cải tiến của cấp phép, theo đó doanh nghiệp chủ (người nhượng quyền) cho phép một doanh nghiệp khác (người nhận quyền) sử dụng toàn bộ một hệ thống kinh...

Detail
Hướng dẫn đăng ký nhượng quyền thương mại

Hướng dẫn đăng ký nhượng quyền thương mại

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, nhiều phương thức kinh doanh đã ra đời và phát triển rộng rãi. Nhượng quyền thương mại (franchising) là một trong những phương thức hiệu quả được...

Detail
Nhượng quyền thương mại - Những sai lầm lớn hay gặp

Nhượng quyền thương mại - Những sai lầm lớn hay gặp

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, nhiều phương thức kinh doanh đã ra đời và phát triển rộng rãi. Nhượng quyền thương mại (franchising) là một trong những phương thức hiệu quả được...

Detail

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây