Thuế

Luật Trí Minh có đội ngũ chuyên gia về thuế và quản ý doanh nghiệp với kinh nghiệm lâu năm và kiến thức chuyên sâu.

Về mảng thuế và quản lý doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn:

  • Việc tính thuế, đóng thuế, khấu trừ và hoàn thuế tại Việt Nam
  • Thực hiện việc báo cáo, quyết toán thuế hàng năm
  • Tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp, nội quy, quy chế hoạt động của công ty

Những vụ gần đây chúng tôi đã thực hiện:

  • Tư vấn thuế thường xuyên cho công ty Melensea (tập đoàn mỹ phầm Isarel)
  • Tư vấn thuế thường xuyên cho nhà đầu tư Nhật Bản mở chuỗi nhà hàng Tokyo Gate tại Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận sự hỗ trợ tối ưu về lĩnh vực thuế.

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây