Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây

Điều Khoản Dịch Vụ

[English below]

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Số 02/2022/ĐKDV

Điều khoản dịch vụ này do Giám đốc Công ty Luật TNHH Trí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 18 ngày 14/04/2022, là một bộ phận của Hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết giữa Công Ty Luật TNHH Trí Minh hoặc Chi Nhánh Công Ty Luật TNHH Trí Minh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi là “TRÍ MINH”) với KHÁCH HÀNG.

Nhằm mục đích bảo vệ môi trường thông qua hạn chế sử dụng giấy trong in ấn, Điều khoản dịch vụ này sẽ chỉ được in và gừi kèm Hợp đồng dịch vụ pháp lý tới cho KHÁCH HÀNG khi có yêu cầu. Thay vào đó, TRÍ MINH khuyến khích quý khách truy cập website luattriminh.vn để xem nội dung của điều khoản dịch vụ này được đăng tải và có thể tải về bản sao cho mục đích lưu giữ khi cần thiết.

Điều khoản dịch vụ này bao gồm toàn bộ 12 Mục có nội dung được trình bày sau đây:

I. Bảo mật thông tin

1. TRÍ MINH cam kết giữ bảo mật toàn bộ nội dung/thông tin về các yêu cầu, thông tin, tài liệu, giấy tờ, hồ sơ được cung cấp bởi KHÁCH HÀNG (sau đây được viết là “Thông tin khách hàng”), trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 Mục này hoặc phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. TRÍ MINH được sử dụng và cam kết chỉ sử dụng Thông tin khách hàng ở mức hợp lý và cần thiết để thực hiện các công việc, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với KHÁCH HÀNG và theo sự ủy quyền của KHÁCH HÀNG trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

3. KHÁCH HÀNG cam kết không sử dụng, phát tán Mẫu Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này đối với bất kỳ Bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản bởi TRÍ MINH, trừ trường hợp phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Các Bên cam kết đảm bảo và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo toàn bộ nhân sự của mình không được sử dụng, phát tán, đăng tin, bình luận, chia sẻ về bất kỳ thông tin, tài liệu phát sinh hoặc liên quan đến quan hệ hợp tác giữa KHÁCH HÀNG và TRÍ MINH trên bất kỳ mạng xã hội hay phương tiện truyền thông nào nhằm mục đích: gây ảnh hưởng xấu hoặc xâm phạm đến uy tín, quyền lợi của KHÁCH HÀNG hoặc/và của TRÍ MINH; hoặc gây ảnh hưởng xấu hoặc xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bất kỳ nhân sự nào của KHÁCH HÀNG hoặc/và TRÍ MINH

II. Giới hạn phạm vi dịch vụ

1. KHÁCH HÀNG chỉ thuê TRÍ MINH thực hiện các công việc đúng theo nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

2. TRÍ MINH chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện các công việc đối với các dịch vụ pháp lý được KHÁCH HÀNG thuê theo nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

3. TRÍ MINH cam kết không cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ, việc cần thực hiện.

4. KHÁCH HÀNG không được thay đổi, bổ sung đối tượng được thụ hưởng dịch vụ pháp lý theo nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý khi chưa được sự đồng ý và thống nhất bằng văn bản của TRÍ MINH.

5. Trong trường hợp KHÁCH HÀNG thay đổi yêu cầu hoặc phát sinh nhu cầu mới ngoài phạm vi của nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý, KHÁCH HÀNG sẽ thông báo ngay với TRÍ MINH để cùng trao đổi, đàm phán, thống nhất phương án xử lý và điều chỉnh lại phạm vi dịch vụ pháp lý, phí dịch vụ pháp lý của Hợp đồng dịch vụ pháp lý (nếu cần thiết).

III. Thời gian thực hiện dịch vụ

1. Số ngày thực hiện dịch vụ pháp lý (trong nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý) được hiểu là tổng số ngày làm việc trong khoảng thời gian dự kiến và cần thiết để TRÍ MINH bằng đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và bộ phận hỗ trợ của mình thực hiện các công việc hợp lý và cần thiết, có lợi tối đa cho khách hàng để hoàn thành dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG.

2. Trong trường hợp các Dịch vụ pháp lý bao gồm nhiều Bước/Thủ tục thì số ngày thực hiện toàn bộ Dịch vụ pháp lý sẽ bằng tổng số cộng dồn của số ngày thực hiện của từng Bước/Thủ tục của toàn bộ dịch vụ pháp lý của Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

3. Số ngày thực hiện dịch vụ pháp lý được tính bắt đầu từ: ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày KHÁCH HÀNG cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ, tài liệu cần thiết và hợp lệ cho TRÍ MINH theo sự hướng dẫn và thông báo trước bởi TRÍ MINH; và ngày bắt đầu đó phải sau khi KHÁCH HÀNG đã thanh toán đủ cho TRÍ MINH Tổng Phí dịch vụ pháp lý theo quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

4. Để tránh hiểu nhầm, cần lưu ý, số ngày thực hiện các Dịch vụ pháp lý không bao gồm: (i) thời gian chờ KHÁCH HÀNG cung cấp thông tin, tài liệu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật và đã được TRÍ MINH hướng dẫn, thông báo trước đó; (ii) thời gian chờ KHÁCH HÀNG ký và đóng dấu hồ sơ cho đến khi đã bàn giao đúng và đầy đủ cho TRÍ MINH đã được TRÍ MINH hướng dẫn, thông báo trước đó; (iii) thời gian mà KHÁCH HÀNG yêu cầu tạm ngừng/tạm hoãn thực hiện công việc theo yêu cầu từ phía KHÁCH HÀNG.

5. Toàn bộ và bất kỳ ngày, số ngày, thời hạn nào được ghi nhận trên Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này đều được hiểu là “ngày làm việc” và “chỉ bao gồm ngày làm việc”. Ngày làm việc được hiểu là ngày trong tuần bao gồm từ Thứ Hai cho đến hết ngày Thứ Sáu của mỗi tuần, không bao gồm Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

IV. Giới hạn phí dịch vụ

1. Phí dịch vụ pháp lý được quy định trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý chỉ là khoản Phí dịch vụ cho toàn bộ các dịch vụ pháp lý trong nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý; không bao gồm khoản Phí dịch vụ pháp lý để thực hiện các yêu cầu, công việc, dịch vụ pháp lý khác ngoài phạm vi các Dịch vụ pháp lý được giới hạn theo khoản 1 và khoản 2 của Mục II của Điều khoản dịch vụ này.

2. Cần lưu ý, Phí dịch vụ pháp lý không bao gồm bất kỳ các khoản nợ hay nghĩa vụ tài chính chính riêng biệt và độc lập nào của KHÁCH HÀNG với bất kỳ Bên thứ ba nào khác (ví dụ như: tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp thuế, tiền phạt vi phạm hàng chính do hành vi vi phạm hành chính (nếu có), …). Ngoài ra, Phí dịch vụ pháp lý cũng không bao gồm bất kỳ các khoản chi nào (nếu có) để chuẩn bị bất kỳ các điều kiện về nhân sự, chuyên môn, cơ sở vật chất hay bất kỳ điều kiện nào khác mà KHÁCH HÀNG đã và sẽ cần phải chuẩn bị ở mức cần thiết để đáp ứng điều kiện phục vụ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đã thuê TRÍ MINH thực hiện trong phạm vi các dịch vụ pháp lý trong nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

3. Khoản tiền “Thanh toán lần 1” theo quy định tại Mục III của Hợp đồng dịch vụ pháp lý được coi là khoản tiền thanh toán trước một phần của Tổng Phí dịch vụ pháp lý. Đồng thời, cần lưu ý, khoản tiền “Thanh toán lần 1” theo quy định tại Mục III của Hợp đồng dịch vụ pháp lý còn có giá trị pháp lý như “một khoản tiền đặt cọc” của KHÁCH HÀNG đối với TRÍ MINH để bảo đảm cho việc KHÁCH HÀNG sẽ tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này cho đến khi kết thúc; và theo đó, KHÁCH HÀNG sẽ không được hoàn lại khoản tiền “Thanh toán lần 1” nếu tự ý đơn phương hủy bỏ, chấm dứt thực hiện Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này không do lỗi vi phạm hợp đồng của TRÍ MINH.

4. KHÁCH HÀNG có thể thanh toán các lần của Tổng Phí dịch vụ pháp lý bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt (nếu Phí dịch vụ dưới 20 triệu đồng Việt Nam); sẽ cần thông báo trước với TRÍ MINH trước và sau khi thanh toán để phối hợp thực hiện tiếp nhận thanh toán và xác nhận với KHÁCH HÀNG. Dù KHÁCH HÀNG chọn thanh toán theo hình thức nào thì cũng luôn cần đảm bảo TRÍ MINH được nhận đầy đủ và toàn bộ Tổng Phí dịch vụ pháp lý được ghi nhận trên Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

5. KHÁCH HÀNG thanh toán Tổng Phí dịch vụ pháp lý bằng tiền Việt Nam đồng (VNĐ). Tuy nhiên, nếu KHÁCH HÀNG là cá nhân, công ty, tổ chức nước ngoài (không cư trú tại Việt Nam) thì có thể thanh toán Tổng Phí dịch vụ pháp lý bằng tiền Đô la Mỹ (USD).

6. KHÁCH HÀNG sẽ phải chịu lãi suất chậm trả tiền là 20%/năm của phần Phí dịch vụ pháp lý chưa thanh toán đủ nếu KHÁCH HÀNG chậm thanh toán quá 20 ngày sau khi đến hạn phải thanh toán theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này

V. Cung cấp thông tin

1. TRÍ MINH chủ động và tận tình hướng dẫn KHÁCH HÀNG chuẩn bị các thông tin, giấy tờ, tài liệu ở mức độ hợp lý và cần thiết, có dự phòng các rủi ro được KHÁCH HÀNG chấp thuận trước.

2. TRÍ MINH sẽ hướng dẫn KHÁCH HÀNG ký và đóng dấu hồ sơ, giấy tờ, tài liệu (nếu có và để cung cấp cho TRÍ MINH phục vụ thực hiện các Dịch vụ pháp lý) một cách cụ thể và bằng Thư hướng dẫn gửi qua email. Khi giao nhận giấy tờ giữa TRÍ MINH và KHÁCH HÀNG phải có Biên bản bàn giao được TRÍ MINH chuẩn bị trước. KHÁCH HÀNG sẽ phải đọc kỹ, thực hiện ký và đóng dấu giấy tờ, tài liệu, hồ sơ và chuẩn bị cung cấp đầy đủ theo Văn bản hướng dẫn ký và đóng dấu và Biên bản bàn giao đã được gửi trước cho KHÁCH HÀNG.

3. Trước khi ký và đóng dấu các văn bản, tài liệu, hồ sơ do TRÍ MINH soạn sẵn trong quá trình thực hiện các Dịch vụ pháp lý, KHÁCH HÀNG sẽ đọc kỹ, sau đó thông báo và thống nhất với TRÍ MINH khi có bất kỳ yêu cầu sửa đổi, bổ sung nào.

4. Đối với bất kỳ và toàn bộ các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã và sẽ cung cấp cho TRÍ MINH, KHÁCH HÀNG luôn đảm bảo rằng:

a) Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của văn bản, tài liệu, thông tin đã cung cấp;

b) Các văn bản, tài liệu được ký và đóng dấu theo đúng thẩm quyền, thủ tục nội bộ của KHÁCH HÀNG;

c) KHÁCH HÀNG đã tự lưu tối thiểu 01 bản riêng và độc lập để lưu trữ hoặc/và sử dụng vào mục đích riêng của KHÁCH HÀNG

d) Kịp thời thông báo cho TRÍ MINH khi KHÁCH HÀNG có sự thay đổi trong văn bản, tài liệu, thông tin được cung cấp;

e) Không tự mình hoặc/và qua bất kỳ bên thứ Ba nào để tập hợp, tạo ra bất kỳ văn bản, tài liệu, thông tin gải mạo, sai sự thật nào để cung cấp cho TRÍ MINH nhằm thực hiện các công việc theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG;

f) Không Sử dụng các biện pháp, thủ đoạn vi phạm pháp luật để thu thập, tạo ra văn bản, tài liệu, thông tin  để cung cấp cho TRÍ MINH nhằm thực hiện các công việc theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG;

g) Đảm bảo cho TRÍ MINH không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh, liên quan (nếu có) khi KHÁCH HÀNG vi phạm bất kỳ sự bảo đảm nào được quy định tại Khoản này.

VI. Quyền của KHÁCH HÀNG, bao gồm:

1. Yêu cầu TRÍ MINH thực hiện đúng, đầy đủ và đúng thời hạn toàn bộ các Dịch vụ pháp lý theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

2. Yêu cầu TRÍ MINH thực hiện Dịch vụ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sửa đổi, bổ sung các văn bản, tài liệu, hồ sơ khi chưa được nộp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, song phải thông báo kịp thời cho TRÍ MINH

4. Nhận kết quả của các Dịch vụ pháp lý theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

5. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này trong trường hợp TRÍ MINH vi phạm hợp đồng.

6. Được quyền yêu cầu TRÍ MINH hoàn trả lại các khoản Phí dịch vụ đã thanh toán tương ứng cho Dịch vụ pháp lý chưa được hoàn thành nếu Dịch vụ pháp lý đó không thể hoàn thành do lỗi trực tiếp tư vấn sai bởi TRÍ MINH

7. Các Quyền khác theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

VII. Nghĩa vụ và trách nhiệm của KHÁCH HÀNG, bao gồm:

1. Chủ động và kịp thời phối hợp cung cấp đúng, đầy đủ và hợp lệ toàn bộ các thông tin, tài liệu, giấy tờ cần thiết để thực hiện các Dịch vụ pháp lý theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

2. Bằng chi phí của mình, KHÁCH HÀNG chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, chuyên môn, cơ sở vật chất hay bất kỳ điều kiện nào khác (nếu có) mà KHÁCH HÀNG đã và sẽ cần phải chuẩn bị ở mức cần thiết để đáp ứng điều kiện phục vụ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đã thuê TRÍ MINH thực hiện trong phạm vi các Dịch vụ pháp lý trong nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

3. Thanh toán đúng, đầy đủ và đúng thời hạn toàn bộ các khoản Phí dịch vụ pháp lý được quy định trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này; thanh toán các khoản tiền không bao gồm trong Tổng Phí dịch vụ pháp lý đã xác nhận đồng ý trước bởi KHÁCH HÀNG trước khi ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

4. Thiện chí, hợp tác và phối hợp với TRÍ MINH để thực hiện các Dịch vụ pháp lý theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

5. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

VIII. Quyền của TRÍ MINH, bao gồm:

1. Yêu cầu KHÁCH HÀNG thanh toán đúng, đầy đủ và đúng thời hạn toàn bộ các khoản Phí dịch vụ pháp lý được quy định trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này; yêu cầu KHÁCH HÀNG thanh toán và nhận thanh toán các khoản tiền không bao gồm trong Tổng phí dịch vụ pháp lý đã xác nhận đồng ý trước bởi KHÁCH HÀNG trước khi ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

2. Yêu cầu KHÁCH HÀNG chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, chuyên môn, cơ sở vật chất hay bất kỳ điều kiện nào khác (nếu có) mà KHÁCH HÀNG đã và sẽ cần phải chuẩn bị ở mức cần thiết để đáp ứng điều kiện phục vụ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đã thuê TRÍ MINH thực hiện trong phạm vi các Dịch vụ pháp lý trong nội dung thông tin dịch vụ pháp lý được quy định tại Mục II của Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

3. Yêu cầu KHÁCH HÀNG phối hợp cung cấp đúng, đầy đủ và hợp lệ toàn bộ các thông tin, tài liệu, giấy tờ, hồ sơ cần thiết để thực hiện các Dịch vụ pháp lý theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

4. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này trong trường hợp KHÁCH HÀNG vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc nghĩa vụ cung cấp các thông tin, tài liệu, giấy tờ cần thiết theo quy định của Điều khoản dịch vụ này.

5. Được tạm ngữ các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ, kết quả của Dịch vụ pháp lý (nếu cần thiết) cho đến khi KHÁCH HÀNG hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại khoản 1 của Mục này.

6. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

IX. Nghĩa vụ và trách nhiệm của TRÍ MINH, bao gồm:

1. Thực hiện đúng, đầy đủ và đúng thời hạn toàn bộ các Dịch vụ pháp lý theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

2. Thực hiện Dịch vụ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kịp thời và thường xuyên cập nhật tình hình triển khai và thực hiện các Dịch vụ pháp lý theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này để KHÁCH HÀNG được biết.

4. Theo yêu cầu bằng văn bản bởi KHÁCH HÀNG, TRÍ MINH hoàn trả lại KHÁCH HÀNG các khoản Phí dịch vụ đã thanh toán tương ứng cho Dịch vụ pháp lý chưa được hoàn thành nếu Dịch vụ pháp lý đó không thể hoàn thành do lỗi trực tiếp tư vấn sai bởi TRÍ MINH

5. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

X. Giới hạn trách nhiệm

1. TRÍ MINH chỉ chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn, thực hiện và kết quả của các Dịch vụ pháp lý theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này trên cơ sở và trong phạm vi các thông tin, tài liệu, giấy tờ do KHÁCH HÀNG cung cấp, không chịu trách nhiệm nếu KHÁCH HÀNG vi phạm các nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu, giấy tờ theo quy định tại Điều khoản dịch vụ này.

2. TRÍ MINH có quyền từ chối và không có trách nhiệm phải thực hiện các yêu cầu của KHÁCH HÀNG nếu các yêu cầu đó rõ ràng là trái pháp luật Việt Nam, trái với đạo đức xã hội hoặc nhằm mục đích chính trị để xâm phạm đến nhà nước và chính phủ Việt Nam.

3. TRÍ MINH chỉ chịu trách nhiệm về nội dung, quá trình và kết quả của Dịch vụ pháp lý theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý và các Điều khoản dịch vụ này trên cơ sở và trong phạm vi thông tin, tài liệu, giấy tờ do khách hàng cung cấp và sẽ không chịu trách nhiệm nếu KHÁCH HÀNG vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, giấy tờ theo các Điều khoản dịch vụ này, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiếu hoặc chậm trễ dẫn đến thay đổi các quy định của pháp luật so với Thư tư vấn ban đầu.

XI. Pháp luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

1. Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này được giải thích và áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp nào xảy ra, hai Bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành, một bên có quyền khởi kiện để đề nghị giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

XII. Điều khoản chung

1. Tên các điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này chỉ có ý nghĩa thuận tiện cho gọi tên, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nội dung, cách giải thích nội dung của bất kỳ điều khoản nào.

2. Các Bên không được đơn phương hủy bỏ hay chấm dứt Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này ngoài các trường hợp đã được quy định rõ trong Điều khoản dịch vụ này.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này phải được sự đồng ý của hai Bên bằng việc ký kết Phụ lục hợp đồng.

4. Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này coi như được thanh lý (không cần phải ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng) ngay sau khi TRÍ MINH đã hoàn thành toàn bộ các công việc trong phạm vi dịch vụ và KHÁCH HÀNG đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này.

5. Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Điều khoản dịch vụ này là bản song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì sẽ phải ưu tiên áp dụng tiếng Việt để phù hợp với pháp luật về tố tụng dân sự của Việt Nam.

6. Điều khoản dịch vụ này gồm 12 Mục và đây là nội dung cuối cùng của Điều khoản dịch vụ./.

  •  

TERMS OF SERVICE

No. 02/2022/ĐKDV

This Terms of service is issued by the Director of Tri Minh Law Company Limited, together with Decision No. 18 dated 14/04/2022, as part of the legal service contract signed between Tri Minh Law Company Limited or Branch of Tri Minh Law Company Limited in Ho Chi Minh City (hereinafter referred to as “TRI MINH”) and CLIENT.

For the purpose of protecting the environment by limiting the use of paper in printing, these Terms of Service will only be printed and sent to CLIENT upon request. Instead, TRI MINH encourages you to visit the website luattriminh.vn to see the content of this Terms of service posted and to download a copy for your own purposes when necessary.

I. Confidentiality

1. TRI MINH undertakes to keep confidential all content/ information about requests, information, documents, papers and dossiers provided by CLIENT (hereinafter referred to as "Client Information"), except for the case specified in Clause 2 of this Section or providing information as a requirement of a competent state authority.

2. TRI MINH has the right to use and undertakes to use Client Information reasonably and necessarily to perform the work, obligations and responsibilities to CLIENT and under Client's authorization on the basis of this Legal Service Contract and these Terms of Service.

3. CLIENT undertakes not to use or distribute this Legal Service Contract and these Terms of Service Form to any Third Party in any form without the written consent of TRI MINH, unless required by a competent state authority.

4. The Parties undertake to ensure and take the necessary measures to ensure that all of their staff are not allowed to use, distribute, post, comment or share any information, documents arising or relating  the cooperation between CLIENT and TRI MINH on any social network or media for the purpose of: causing bad influence or infringing on the prestige and interest of CLIENT and TRI MINH; or adversely affecting or infringing upon the dignity, honor, and prestige of any personnel of CLIENT and TRI MINH

II. Scope of the Legal Service

1. CLIENT only hires TRI MINH to perform works strictly in accordance with the content of Legal Service information specified in Section II of the Legal Service Contract.

2. TRI MINH is only obliged and responsible to perform works for Legal Service hired by CLIENT in accordance with the content of Legal Service information specified in Section II of the Legal Service Contract.

3. TRI MINH undertakes not to provide Legal Service to clients who have opposite interests in the same case, work needed to be done.

4. Client is not allowed to change or supplement the Legal Service beneficiary according to the content of Legal Service information specified in Section II of the Legal Service Contract without the written consent and agreement of TRI MINH.

5. In case the CLIENT changes his / her requests or creates a new demand outside the scope of the content of the Legal Service information specified in Section II of the Legal Service Contract, the CLIENT will immediately notify TRI MINH to exchange, negotiate, agree on the plan to settle and adjust the scope of the Legal Service, Legal Service fees of the Legal Service Contract (if necessary).

III. Service implementation period

1. The number of legal service implementation days (in the content of Legal Service information specified in Section II of the Legal Service Contract) is acknowledge as the total number of working days in the estimated necessary period for TRI MINH with a team of professional lawyers and their support teams to perform the appropriate and necessary works for the maximum benefit of the Client to complete Legal Service requested by the CLIENT.

2. In case the Legal Services include many Steps / Procedures, the number of days for performing the Legal Services will be the sum of the number of implementation days of each Step / Procedure of the whole legal service of the Legal Service Contract.

3. The number of legal service days is calculated starting from: the next working day immediately after the CLIENT provides all necessary, valid and necessary information and documents to TRI MINH according to the instructions and prior notice by TRI MINH; and that start date must be after the CLIENT has paid TRI MINH the Total Legal Service Fee in accordance with Section II of the Legal Service Contract.

4. To avoid misunderstandings, it should be noted that the number of legal service days does not include: (i) waiting time for CLIENT to provide information, documents, prepare necessary conditions as prescribed by law. laws and has been instructed and notified by TRI MINH; (ii) the waiting time for CLIENT to sign and seal the application until it is properly and completely handed over to TRI MINH has been instructed and notified by TRI MINH; (iii) the time that the CLIENT requests to delay / suspend the performance of work at the request of the CLIENT

5. All and any days, number of days, and terms stated in the Legal Service Contract and these Terms of Service are acknowledge as "working days" and "working days only". Working day is acknowledge as a weekday including Monday to the end of Friday of each week, excluding Saturday, Sunday and public holidays, Tet holiday according to the provisions of the current labor law.

IV. The scope of service fee

1. The Legal Service fee specified in Legal Service Contract is only the Service fee for all legal services in the content of Legal Service information specified in Section II of the Legal Service Contract; excluding Legal Service fee for fulfilling requirements, works, Legal Services other than the scope of Legal Services limited under Clause 1 and Clause 2 of Section II of these Terms of Service.

2. It should be noted that the Legal Service fee does not include any separate and independent debts or financial obligations of the CLIENT with any other Third Party (for example, tax debts, fines for late tax payment, fines for administrative violations (if any),...). In addition, the Legal Service Fee does not include any expenses (if any) to prepare any conditions of personnel, expertise, facilities or any other conditions that the the CLIENT have and will need to be prepared at the level necessary to meet the conditions for performing necessary legal procedures hired by TRI MINH to perform within the legal services in the content of legal service information. The contract is defined in Section II of the Legal Service Contract.

3. The first time payment amount specified in Section II of the Legal Service Contract is considered as the advance payment part of the Total Legal Service Fee. At the same time, it should be noted that the amount of the " The first time payment " prescribed in Section II of the legal service contract is still legally valid as a "deposit" of the CLIENT to TRI MINH to guarantee that CLIENT will continue to perform this Legal Services Agreement and these Terms of Service until the end; and accordingly, the CLIENT will not be refunded the money for the first time payment if unilaterally canceling, terminating the performance of the legal service contract and this Terms of Service are not due to the error of contract breach by TRI MINH.

4. CLIENT can pay installments of Total Legal Service Fee by bank transfer or cash (if Service Fee is less than VND 20 million); will need prior notice to TRI MINH before and after payment to coordinate to implement the receipt of payment and confirmation with CLIENT. Regardless of the form chosen by CLIENT, TRI MINH will always be fully paid and the Total Legal Service Fee is acknowledged in the Legal Service Contract.

5. THE CLIENT pays Total Legal Service Fee in Vietnam Dong (VND). However, if the CLIENT is a foreign individual, company or organization (not residing in Vietnam), the Total Legal Service Fee may be paid in US Dollars (USD).

6. THE CLIENT will be subject to an interest of late payment of 20% per annum of the unpaid legal service fee if the client is late paying more than 20 days after the due date of payment in accordance with the service contract. Legal and Terms of Service

V. Information supply

1. TRI MINH proactively and wholeheartedly instructs CLIENT to prepare information, papers and documents reasonably and necessarily, with provision for risks that have been approved in advance by CLIENT.

2. TRI MINH will instruct CLIENTS to sign and seal documents, papers and documents (if any and to provide TRI MINH for the implementation of legal services) specifically and by Instruction letter sent through email. When handing over papers between TRI MINH and CLIENTS, there must be a handover minutes prepared by TRI MINH. CLIENTS will have to carefully read, sign and stamp papers, documents, records and prepare the full supply according to the Signing and Stamp Document and Handover Minutes that have been sent in advance to the CLIENT.

3. Before signing and sealing documents and records prepared by TRI MINH during the implementation of Legal Services, the CLIENT will read carefully, then notify and agree with TRI MINH when there is any amendments and supplements.

4. For any and all information, papers and documents that have been and will be provided to TRI MINH, the CLIENT always guarantees that:

a) Be responsible for the truthfulness and accuracy of the provided dossiers, documents and information;

b) The documents are signed and sealed in accordance with the CLIENT's internal authority and procedures;

c) CLIENT has kept at least 01 separate and independent copy for archiving or / and using for CLIENT's own purposes;

d) Promptly notify TRI MINH when CLIENT have changes in documents, documents and information provided;

e) Do not personally or / and through any Third Party to gather, create any false, misleading text, documents, information to TRI MINH to perform the requested work as CLIENT's demand;

f) Do not Use illegal measures and tricks to collect and create documents, dossiers and information to provide to TRI MINH to perform the work requested by the CLIENT;

g) Ensure TRI MINH is not responsible for any arising, related liability (if any) when the CLIENT violates any guarantee specified in this Clause.

VI. CLIENT’s rights:

1. Request TRI MINH to properly, fully and timely perform all Legal Services in accordance with the Legal Service Contract and these Terms of Service.

2. Request TRI MINH to provide Legal Services in accordance with current law.

3. To amend and supplement documents, documents and records that have not yet been submitted to competent state agencies, but must promptly notify TRI MINH.

4. Receive the results of Legal Services in accordance with this Legal Service Agreement and these Terms of Service.

5. Unilaterally terminate the legal service contract and these Terms of Service in case TRI MINH breaches the contract.

6. Have the right to request TRI MINH to refund the service fees that have been paid for the unfulfilled Legal Services if such Legal Services cannot be completed due to the error of a direct consultation by TRI MINH.

7. Other Rights as stipulated in this Legal Service Contract and this Terms of Service

VII. CLIENT’s obligations and responsibilities

1. Proactively and promptly coordinate in providing correct, complete and valid all information, documents and papers necessary to perform Legal Services in accordance with the Legal Service Contract and these Terms of Service.

2. At its own expense, the CLIENT prepares the conditions of personnel, expertise, facilities or any other conditions (if any) that the CLIENT has and will need to prepare at the level necessary to meet conditions for performing necessary legal procedures hired by TRI MINH within the scope of Legal Services in the content of legal service information specified in Section II of the Legal Service Contract.

3. Pay all the legal service fees in full, on time and in accordance with the legal service contract and these Terms of Service; pay the sums of money not included in the Total Legal Service Fees confirmed in advance by the CLIENT before signing the Legal Service Contract.

4. Willingly cooperate and coordinate with TRI MINH to perform Legal Services in accordance with the Legal Service Contract and these Terms of Service.

5. Other obligations and responsibilities under the Legal Service Contract and these Terms of Service.

VIII. TRI MINH’s rights

1. Request CLIENT to properly, fully and timely pay all Legal Service fees specified in this Legal Service Contract and these Terms of Service. Require CLIENTs to pay and receive payments not included in the total legal service fee confirmed in advance by the CLIENT before signing a legal service contract.

2. Request CLIENT to prepare the conditions of personnel, expertise, facilities or any other conditions (if any) that CLIENT has and will need to prepare at the level necessary to meet service conditions for performing necessary legal procedures hired TRI MINH to perform within the scope of Legal Services in the content of legal service information specified in Section II of the Legal Service Contract.

3. Request the client to coordinate to provide true, complete and valid all information, documents, papers, records necessary to perform legal services in accordance with the legal service contract and Terms of this service

4. Unilaterally terminate the legal service contract and these Terms of Service in case the client violates the payment obligation or the obligation to provide necessary information, documents and papers in accordance with the Terms of Translation this case.

5. To temporarily translate papers, documents, records and results of legal services (if necessary) until the CLIENT fulfills all payment obligations as prescribed in Clause 1 of this Section.

6. Other obligations and responsibilities under the legal service contract and this Terms of Service.

 

IX. TRI MINH’s obligations and responsibilities

1. Properly, fully and timely perform all Legal Services in accordance with the Legal Service Contract and these Terms of Service.

2. Perform Legal Services in accordance with current law.

3. Promptly and regularly update the implementation process of Legal Services in accordance with the Legal Service Contract and these Terms of Service for the CLIENT.

4. As request from the CLIENT by document, TRI MINH reimburses the CLIENT the corresponding paid Service Fees for the Uncompleted Legal Services if such Legal Services cannot be completed due to a direct error wrong advice by TRI MINH

5. Other obligations and responsibilities under the Legal Service Contract and these Terms of Service.

X. Limitation of liabilities

1. TRI MINH is only responsible for the content, performance and result of the Legal Services in accordance with the Legal Service Contract and these Terms of Service on the basis and within the scope of the information, documents, papers provided by CLIENT and shall not be responsible if Client violates the obligations and responsibilities to provide information, documents, papers in accordance with these Terms of Service.

2. TRI MINH has the right to refuse and is not responsible for complying with CLIENT’s requests if such requests are clearly contrary to Vietnamese law, contrary to social ethics or for political purposes to infringe upon the state and government of Vietnam.

3. TRI MINH is only responsible for the content, performance and result of the Legal Services in accordance with the Legal Service Contract and these Terms of Service on the basis and within the scope of the information, documents, papers provided by CLIENT and shall not be responsible if CLIENT violates the obligations and responsibilities to provide information, documents, papers accordance with these Terms of Service includes, without limitation, a lack or delay resulting in a change of law provisions compared to the original Consultancy Letter.”

XI. Applicable law and dispute resolution

1. This Legal Service Contract and Terms of Service are interpreted and applied in accordance with Vietnamese law.

2. If any conflict or dispute occurs, the Parties will prioritize the settlement by negotiation. If the negotiation fails, a party may file a lawsuit to request the settlement of a dispute at a competent court in Vietnam in accordance with the law.

XII. General Terms

1. The name of the terms of the Legal Service Contract and these Terms of Service are only convenient for the name, without any effect on the content, interpretation of any terms.

2. Parties may not unilaterally cancel or terminate this Legal Service Contract and these Terms of Service other than cases specified in these Terms of Service.

3. Amendments and supplements to the legal service contract and these terms of service must be agreed by both parties by signing a contract Appendix.

4. The Legal service contract and this Term of service are construed as being liquidated (without signning the Contract Liquidation Minute) once TRI MINH has completed all the work within the scope of services and the CLIENT has completed all payment obligations under the provisions of this Legal service contract and this Term of Service

5. Legal Service Contract and these Terms of Service are Vietnamese - English bilingual version. In case of any discrepancies between Vietnamese and English, the Vietnamese language may be prioritized if the Vietnam' civil procedure legislation so required.

6. These Terms of Service consists of 12 Sections and this is the final content of the Terms of Service.

*********************************************

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây