Tài chính, ngân hàng

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

Thị trường tài chính của Việt Nam đầy rủi ro, thách thức nhưng cũng đem lại những cơ hội thành công cao cho nhóm dịch vụ yêu cầu chuyên môn cao như dịch vụ tài chính, dịch vụ cho thuê tài chính và các hoạt động khác của ngân hàng.

Nhóm chuyên gia về mảng tài chính của Luật Trí Minh đã tham gia tư vấn cho nhiều công ty tài chính, quỹ đầu tư tài chính của các nhóm nhà đầu tư Tây Âu vào Việt Nam. Chúng tôi tự tin sẽ cung cấp cho nhà đầu tư đầy đủ về các giải pháp pháp lý để đảm bảo an toàn và phát triển tại Việt Nam.

Khởi đầu của việc đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư cần thành lập công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính hoặc ngân hàng, chúng tôi sẽ tư vấn các bạn:

  • Lựa chọn địa điểm thực hiện dự án
  • Xin Giấy phép kinh doanh
  • Tư vấn mô hình quản lý nội bộ, báo cáo hoạt động theo pháp luật Doanh nghiệp của Việt Nam

Những vụ gần đây chúng tôi đã thực hiện:

  • Tư vấn cho nhà đầu tư Singapore lập công ty tư vấn quản lý tại Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư $700,000
  • Tư vấn tập đoàn De Well (Hoa Kỳ) thành lập công ty con kinh doanh dịch vụ đại ký vận tải tại Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư $100,000
  • ……

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận sự hỗ trợ tối ưu.

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây