Giấy phép lao động

Công ty luật uy tín - Luật Trí Minh cung cấp dịch vụ tư vấn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ hiệu quả.

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp VISA, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp VISA, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Dịch vụ tư vấn thị thực (visa) và Giấy phép lao động (Work Permit) khi làm việc và sinh sống tại Việt Nam, Luật sư nhanh chóng tư vấn thị thực (visa) và Giấy phép lao động (Work Permit) khi làm...

Detail
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Việt Nam

Tư vấn xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc Để được làm việc với vị trí Nhà quản lý, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật tại Công ty hoạt động tại Việt nam, người lao động Hàn Quốc cần phải được...

Detail
Thời hạn có hiệu lực của giấy phép lao động

Thời hạn có hiệu lực của giấy phép lao động

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp...

Detail
Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Trong bài viết này, Luật Trí Minh cung cấp những tin tức hữu ích về việc xin cấp giấy phép lao động 2021, cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Detail
Điều kiện xin giấy phép lao động của người nước ngoài

Điều kiện xin giấy phép lao động của người nước ngoài

Người nước ngoài muốn xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam phải có những điều kiện gi? Trong bài viết này Luật Trí Minh cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề này.

Detail

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây