Kiểu dáng công nghiệp

Công ty luật uy tín - Luật Trí Minh cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, hãy chủ động đăng ký để bảo vệ quyền lợi, tài sản trí tuệ của chính Bạn. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Ở Việt Nam hiện nay, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp nói riêng đã và đang dần được chú ý hơn. Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp...

Detail
Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là một tài sản kinh doanh có thể làm tăng giá trị thương mại của một doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp đó. Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Quyền sở hữu công nghiệp đối...

Detail
Một số lưu ý đối với hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Một số lưu ý đối với hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là thủ tục quan trọng để xác lập quyền Sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu với Kiểu dáng công nghiệp. Pháp luật về sở hữu trí tuệ đã quy định chi tiết về thành...

Detail
Xử lý hành vi ăn cắp kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Xử lý hành vi ăn cắp kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Khi phát hiện hành vi xâm phạm về kiểu dáng công nghiệp hoặc ăn cắp kiểu dáng công nghiệp, Tổ chức cá nhân cần vận dụng những công cụ nào để bảo vệ được ý tưởng của mình, kiểu dáng của sản phẩm mà...

Detail
Ăn cắp kiểu dáng công nghiệp là gì?

Ăn cắp kiểu dáng công nghiệp là gì?

Hiện nay có những cá nhân, tổ chức bởi nhiều nguyên nhân mà vô tình, hay cố ý xây dựng kiểu dáng sản phẩm của mình nhưng… dựa trên ý tưởng đã có sẵn của người khác. Nếu sáng tạo hẳn thành một sản...

Detail

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây