Tư vấn đầu tư nước ngoài

10 điểm cần lưu ý khi điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - mới nhất năm 2022

Mục lục

Kính chào các Nhà đầu tư nước ngoài, các công ty có vốn nước ngoài và quý anh/chị có nhu cầu tham vấn việc đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bài viết này, Công ty Luật Trí Minh (sau đây gọi là “Luật Trí Minh”) sẽ cung cấp các thông tin toàn diện và đầy đủ về các vấn đề pháp lý mà Quý Vị quan tâm liên quan đến 10 điểm cần lưu ý khi điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các nội dung của bài viết này phù hợp với các công ty có vốn nước ngoài hiện đang có dự án đầu tư có vốn nước ngoài, có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (là cơ sở cho việc thành lập và đăng ký thành lập công ty có vốn nước ngoài đó) và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Việc đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty có vốn nước ngoài sẽ dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau đây:

1) Biểu cam kết WTO của Việt Nam, các Hiệp định thương mại song phương và đa phương của Việt Nam

2) Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

3) Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

4) Các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của công ty, các lĩnh vực được đầu tư

5) Các quy hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ và các ưu đãi của chính quyền địa phương.

 

II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Theo Luật Đầu tư, “Dự án đầu tư" là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử được cấp bởi Cơ quan quản lý đầu tư ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Theo Luật Đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, trong đó bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Điều 40. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)”.

Trong quá trình triển khai dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài có quyền điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư như sau:

“Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

 

III. 10 ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Với 14 năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, Luật Trí Minh đúc kết lại 10 điểm sau đây mà công ty có vốn nước ngoài cần lưu ý nắm rõ trước khi đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ nhất, về đăng ký điều chỉnh tên dự án đầu tư.

Tên dự án đầu tư là một nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, được Nhà đầu tư đặt tên để phục vụ cho việc gọi tên dự án, thực hiện đăng ký dự án theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, các Nhà đầu tư thường chọn tên dự án đầu tư trùng hoặc có liên quan đến tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án (công ty có vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), do đó, việc điều chỉnh của dự án có thể làm phát sinh việc thay đổi tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án (tên của công ty có vốn nước ngoài) dẫn đến có thể phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

 

Thứ hai, về đăng ký điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư

Thông tin Nhà đầu tư được ghi nhận tại phần đầu của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm các nội dung sau:

Nhà đầu tư là cá nhân: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch, Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, Địa chỉ thường trú, Chỗ ở hiện tại, Thông tin liên hệ.

Nhà đầu tư là công ty: Tên công ty, thông tin Giấy chứng nhận thành lập, địa chỉ trụ sở, thông tin liên hệ, thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Khi dự án phát sinh các nội dung thay đổi nêu trên, công ty có vốn nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh thông tin nhà đầu tư. Các nội dung về thông tin Nhà đầu tư cũng liên quan đến các nội dung về đăng ký doanh nghiệp (thông tin Chủ sở hữu / Thành viên công ty / Cổ đông của công ty). Vì vậy, việc điều chỉnh nội dung về thông tin Nhà đầu tư có thể làm phát sinh việc công ty có vốn nước ngoài phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

Thứ ba, về đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Đối với công ty có vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì địa điểm thực hiện dự án đầu tư sẽ đồng thời là địa chỉ trụ sở của công ty. Theo đó, khi đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài cũng sẽ cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về trụ sở của công ty. Cần lưu ý, khi đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài sẽ phải cung cấp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm mới để thực hiện dự án đầu tư.

 

Thứ tư, về đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư

Mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư là nội dung quan trọng của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phản ánh nội dung và phạm vi các hoạt động kinh doanh của Nhà đầu tư khi triển khai dự án. Mục tiêu dự án cũng có liên quan mật thiết đối với các ngành nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài. Theo đó, khi đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài có thể phải thực hiện kèm theo thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. Đặc biệt, khi đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài phải giải trình và chứng minh đáp ứng điều kiện cho các nội dung điều chỉnh.

 

Thứ năm, về đăng ký điều chỉnh Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm điều chỉnh vốn góp của nhà đầu tư và điều chỉnh vốn huy động).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có quy định cụ thể về tổng vốn đầu tư của dự án, trong đó có xác định số lượng và tỷ lệ cụ thể của vốn góp của mỗi nhà đầu tư, vốn huy động. Vốn góp của các nhà đầu tư tham gia trong dự án cũng đồng thời là vốn điều lệ của công ty có vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vốn huy động là giới hạn tối đa về tổng dư nợ các khoản vay của công ty có vốn nước ngoài để phục vụ triển khai dự án. Theo đó, khi công ty có vốn nước ngoài phát sinh việc điều chỉnh tăng, giảm vốn góp, vốn huy động hoặc thay đổi Nhà đầu tư góp vốn thì sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư của dự án, đồng thời có thể làm phát sinh thêm việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ.

 

Thứ sáu, về đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định cụ thể Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tính kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước khi Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư hết hạn, công ty có vốn nước ngoài phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thực hiện kịp thời thủ tục đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, trong đó cần chứng minh tính hiệu quả của dự án đã thực hiện và tiềm năng phát triển của dự án trong giai đoạn tiếp theo.

 

Thứ bảy, về đăng ký điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư cũng được quy định cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó bao gồm 2 nội dung cơ bản sau:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Công ty có vốn nước ngoài cần lưu ý phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án đầu tư trước khi có sự thay đổi nội dung này.

Thứ tám, Công ty có vốn nước ngoài có thể thực hiện điều chỉnh đồng thời một số hoặc toàn bộ các nội dung nêu trên trong mỗi lượt đăng ký điều chỉnh tùy thuộc nhu cầu thực tế và sự cần thiết.

 

Thứ chín, Công ty có vốn nước ngoài phải lưu ý thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các nội dung đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

Thứ mười, Công ty có vốn nước ngoài có thể bị xử phạt hành chính nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau:

Điều 17. Vi phạm về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC), chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư

...

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

...

b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

c) Không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư đối với các trường hợp phải điều chỉnh theo quy định pháp luật"

 

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Công ty có vốn nước ngoài sẽ thực hiện các Bước cần thiết như sau:

Bước 1: Nghiên cứu và lựa chọn các nội dung điều chỉnh

Việc nghiên cứu và tìm hiểu rõ ràng các vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính là điều rất cần thiết và cơ bản để đảm bảo việc điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chính xác, phù hợp, khả thi, tiết kiệm và phát huy tối đa nguồn lực.

Công ty có vốn nước ngoài nên liên hệ và thuê các công ty luật chuyên nghiệp, có các luật sư chuyên môn có thẻ luật sư và giàu kinh nghiệm để tư vấn, đưa ra các khuyến nghị và giải pháp để yên tâm lựa chọn và ra quyết định điều chỉnh.

Công ty có vốn nước ngoài không nên thuê các công ty tư vấn mà không có luật sư chuyên môn để tránh gặp phải sự thiếu sót hoặc không đúng đắn trong tư vấn ngay từ khi bắt đầu triển khai.

 

Bước 2: Chuẩn bị các điều kiện, tài liệu cần thiết

Tùy vào tư cách nhà đầu tư, hình thức đầu tư, loại hình công ty, phạm vi và nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nội dung liên quan khác mà Công ty có vốn nước ngoài sẽ cần chuẩn bị các điều kiện và tài liệu cần thiết.

Luật sư chuyên môn sẽ tư vấn và hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị đầy đủ và chính xác toàn bộ các điều kiện và tài liệu để việc điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư suôn sẻ và nhanh chóng nhất.

 

Bước 3: Thực hiện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật sư chuyên môn sẽ tư vấn, soạn thảo toàn bộ các hồ sơ cần thiết và đại diện Nhà đầu tư nước ngoài, Công ty có vốn nước ngoài để thực hiện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian thực hiện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tùy thuộc vào nội dung và phạm vi điều chỉnh.

Kết quả thực hiện là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

 

Bước 4: Thực hiện đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Luật sư chuyên môn sẽ tư vấn, soạn thảo toàn bộ các hồ sơ cần thiết và đại diện Nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian thực tế để đăng ký, thông báo thay đổi là khoảng 1 – 2 tuần.

 

Bước 5: Thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sau khi điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Luật sư chuyên môn sẽ hướng dẫn Công ty có vốn nước ngoài thực hiện sớm các công việc và thủ tục pháp lý (nếu có) liên quan đến nội dung điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

 

V. DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRỌN GÓI CỦA LUẬT TRÍ MINH: TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Công ty Luật Trí Minh, với 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, luôn sẵn sàng cung cấp tới các Nhà đầu tư, công ty có vốn nước ngoài những tư vấn giá trị và tối ưu nhất về các nội dung quan trọng đã nêu và nhiều nội dung khác liên quan để có thể điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đúng pháp luật, khai thác tối đa các ưu đãi đầu tư và ngày càng phát triển thịnh vượng.

 

Khi là đối tác pháp lý của chúng tôi, khách hàng sẽ được cung cấp những dịch vụ pháp lý tổng thể sau:

+ Tư vấn pháp luật và chính sách liên quan đến nội dung điều chỉnh:

Tư vấn đăng ký điều chỉnh Tên dự án đầu tư.

Tư vấn đăng ký điều chỉnh Nhà đầu tư.

Tư vấn đăng ký điều chỉnh Địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Tư vấn đăng ký điều chỉnh Mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư.

Tư vấn đăng ký điều chỉnh Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm điều chỉnh vốn góp của nhà đầu tư và điều chỉnh vốn huy động).

Tư vấn đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Tư vấn đăng ký điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

+ Hỗ trợ tìm địa điểm đặt dự án và trụ sở công ty;

+ Tư vấn điều kiện, thủ tục để điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Tư vấn và hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết;

+ Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu để đăng ký, thông báo các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ, giải trình hồ sơ tại cơ quan cấp phép và theo dõi quá trình cấp phép, giải quyết các vấn đề phát sinh, liên quan đến điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Hướng dẫn chi tiết các Nhà đầu tư, công ty có vốn nước ngoài về các công việc cần thực hiện sau khi điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Các dịch vụ hỗ trợ khác: dịch, hợp pháp hóa, công chứng…

 

>>> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trao đổi, tư vấn, xúc tiến hợp tác và rất nhiều hỗ trợ pháp lý liên quan

 

Với thương hiệu là “Công ty Luật hỗ trợ hậu mãi tốt nhất”, Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo Danh sách các hỗ trợ hậu mãi (không tính thêm phí) sau đây:

 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

“LUẬT TRÍ MINH – Công ty luật hỗ trợ hậu mãi tốt nhất”

 

CÁC DỊCH VỤ HẬU MÃI (KHÔNG TÍNH THÊM PHÍ DỊCH VỤ)

ÁP DỤNG CHO DỊCH VỤ: ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ + THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

STT

Tên hỗ trợ hậu mãi

(Sau khi đã hoàn thành thanh toán và thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý)

1

Hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các chế độ báo cáo đầu tư vốn nước ngoài (nếu chưa thực hiện theo quy định của pháp luật):

+ Báo cáo tình thực hiện vốn đầu tư qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

+ Báo cáo giám sát thực hiện dự án đầu tư

2

Hỗ trợ tra cứu nhãn hiệu có nhu cầu đăng ký nếu có: xác định được tỷ lệ đăng ký thành công lên đến 90%

3

Hỗ trợ soạn thảo các văn bản nội bộ song ngữ Việt – Anh gồm:

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên: mẫu Sổ đăng ký thành viên; mẫu Giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp

+ Công ty cổ phần: mẫu Sổ đăng ký cổ đông; mẫu Cổ phiếu/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

4

Hỗ trợ soạn mẫu Hợp đồng lao động song ngữ Việt – Anh

5

Hỗ trợ soạn mẫu Hợp đồng thử việc song ngữ Việt – Anh

6

Hỗ trợ tư vấn và giải đáp pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, lao động: 02 giờ tư vấn trong 01 tháng kể từ khi thanh lý hợp đồng.

 

Các dịch vụ pháp lý liên quan khác:

(1) Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

(2) Hệ sinh thái dịch vụ pháp lý dành cho nhà đầu tư nước ngoài và công ty có vốn nước ngoài

(3) Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

(4) Dịch vụ tư vấn xin cấp Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

(5) Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài

 

>>> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây để cùng trao đổi, tư vấn, xúc tiến hợp tác và rất nhiều hỗ trợ pháp lý liên quan

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn

  • https://www.luattriminh.vn

GỌI LUẬT SƯ | YÊU CẦU BÁO PHÍ | ĐẶT LỊCH HẸN

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây