Giấy phép khác

Thủ tục đăng ký giấy phép dịch vụ viễn thông

TƯ VẤN GIẤY PHÉP DỊCH VỤ VIÊN THÔNG

Dịch vụ viễn thông là lĩnh vực liên quan đến việc gửi, truyền, nhận và xử lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện quang học và phương tiện điện từ khác. Cùng với sự phát triển về khoa học kỹ thuật, các dịch vụ viễn thông ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. Theo quy định của pháp luật việc các doanh nghiệp kinh doạnh liên quan đến dịch vụ viễn thông cần hoàn thiện thủ tục đăng ký giấy phép dịch vụ viễn thông.

Thủ tục đăng ký giấy phép dịch vụ viễn thông gồm những gì ?

(ảnh minh họa svtech.com.vn)

I. Về loại giấy phép đăng ký dịch vụ viên thông

Căn cứ Điều 13 Luật Viễn Thông quy định về kinh doanh mảng "dịch vụ viễn thông nhằm mục đích sinh lợi":

Điều 13. Hình thức kinh doanh viễn thông (Luật Viễn Thông)

1. Kinh doanh viễn thông bao gồm kinh doanh dịch vụ viễn thông và kinh doanh hàng hóa viễn thông.

Kinh doanh dịch vụ viễn thông là hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông nhằm mục đích sinh lợi.

Kinh doanh hàng hóa viễn thông là hoạt động đầu tư, sản xuất, mua bán, cho thuê phần mềm và vật tư, thiết bị viễn thông nhằm mục đích sinh lợi.

Điều 9. Phân loại dịch vụ viễn thông (Nghị định 25/2011)

1. Dịch vụ viễn thông cơ bản bao gồm:

a) Dịch vụ thoại;

b) Dịch vụ fax;

c) Dịch vụ truyền số liệu;

d) Dịch vụ truyền hình ảnh;

đ) Dịch vụ nhắn tin;

e) Dịch vụ hội nghị truyền hình;

g) Dịch vụ kênh thuê riêng;

h) Dịch vụ kết nối Internet;

i) Các dịch vụ viễn thông cơ bản khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm:

a) Dịch vụ thư điện tử;

b) Dịch vụ thư thoại;

c) Dịch vụ fax gia tăng giá trị;

d) Dịch vụ truy nhập Internet;

đ) Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dịch vụ của bên mình gồm dịch vụ thư điện tử, dịch vụ hội nghị truyền hình, dịch vụ thoại.

II. Điều kiện kinh doanh dịch vụ viễn thông:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông;

b) Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án;

c) Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;

d) Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

III. Hồ sơ đăng ký dịch vụ viễn thông

- 03 sao y GDKKD

- 03 sao y Điều lệ công ty (xác nhận công ty là được)

- Thông tin để viết Bảng kế hoạch 5 năm sau khi xin phép gồm: Loại hình dịch vụ; phạm vi cung cấp dịch vụ; giá cước dịch vụ; dự báo và phân tích thị trường, doanh thu; tổng kinh phí đầu tư và phân bổ kinh phí cho từng năm; hình thức đầu tư phương án huy động vốn; nhân lực; biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ

- Thông tin để viết  Bảng Kế hoạch kỹ thuật tương ứng với kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép bao gồm các nội dung chính sau: Cấu hình mạng viễn thông sẽ sử dụng theo từng năm, cả phần chính và phần dự phòng; phân tích năng lực mạng và thiết bị viễn thông; dung lượng các đường truyền dẫn; tài nguyên viễn thông; công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; kết nối viễn thông; phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ; biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

IV. Công việc Trí Minh

- Tư vấn chuẩn bị điều kiện, hồ sơ

- Soạn toàn bộ hồ sư

- Đại diện nộp, giải trình và nhận kết quả

V. Thời gian xin phép đăng ký dịch vụ viễn thông là: 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ cho Cục viễn thông

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Thủ tục đăng ký giấy phép dịch vụ viễn thông", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây