Giấy phép khác

Thủ tục đắng kí bản quyền phần mềm máy tính

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Bản quyền phần mềm máy tính là quyền của tổ chức, cá nhân đối với phần mềm máy tính do mình sáng tạo, lập trình nên. Thực hiện đăng ký bản quyền phần mềm máy tính của người lập trình sẽ giảm được rủi ro tranh chấp về thời điểm lập trình phần mềm máy tính, tranh chấp về chủ sở hữu của phần mềm.

Thủ tục đắng kí bản quyền phần mềm máy tính

Ảnh minh họa dangkybanquyen.vn

Sau đây, Luật Trí Minh sẽ hướng dẫn cá nhân, tổ chức có bản quyền phần mềm máy tính thực hiện đăng ký quyền tác giả:

  1. Hồ sơ đăng quyền tác giả đối với phần mềm máy tính:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

Tải mẫu tờ khai

Lưu ý: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

2. Thời gian cấp phép bản quyền máy tính

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Thủ tục đắng kí bản quyền phần mềm máy tính", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây