Giấy phép lao động

Công ty luật uy tín - Luật Trí Minh cung cấp dịch vụ tư vấn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ hiệu quả.

Tư vấn cấp lại giấy phép lao động

Tư vấn cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại...

Detail
CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

Để được làm việc với vị trí Nhà quản lý, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật tại Công ty hoạt động tại Việt nam, người lao động nước ngoài cần...

Detail

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây