Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép lao động năm 2022

Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép lao động năm 2022

Trong bài viết này, Luật Trí Minh cung cấp những tin tức hữu ích về việc xin cấp giấy phép lao động 2021, cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Detail
Điều kiện xin giấy phép lao động của người nước ngoài năm 2022

Điều kiện xin giấy phép lao động của người nước ngoài năm 2022

Người nước ngoài muốn xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam phải có những điều kiện gi? Trong bài viết này Luật Trí Minh cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề này.

Detail
Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép lao động năm 2022

Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép lao động năm 2022

Thời hạn của Giấy phép lao động là không quá 02 năm và có thể kết thúc trong những trường hợp theo quy định của pháp luật. Vậy, trong trường hợp nào, Giấy phép lao động có thể được cấp lại và điều...

Detail
Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2022

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2022

Để được làm việc với vị trí Nhà quản lý, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật tại Công ty hoạt động tại Việt nam, người lao động nước ngoài cần phải được cấp Giấy phép lao động trước khi bắt đầu làm việc.

Detail