Tư vấn doanh nghiệp

Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng năm 2022

Mục lục

Xin giấy phép thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng ngoài việc hoàn thiện hồ sơ liên quan các bạn cũng cần đáp ứng đủ những điều kiện trong luật doanh nghiệp cập nhật năm 2020.

 

1. Tín dụng tiêu dùng là gì?
Tín dụng tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng cho mục đích tiêu dùng của cá nhân bằng nghiệp vụ cho vay bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và phát hành thẻ tín dụng.

Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là một trong hình thức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng theo quy định.

2. Phạm vi hoạt động của Công ty tài chính vay tiêu dùng:
Nhận tiền gửi của tổ chức;
Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;
Công ty tài chính được phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài;
Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn;
Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;
Phát hành thẻ tín dụng;
Các hoạt động khác của công ty tài chính.

3. Điều kiện hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng:

Vốn pháp định
Vốn pháp định của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là 500 tỷ đồng.
Đội ngũ nhân sự
Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép.  Cụ thể:
Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.
Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật các tổ chức tín dụng;
Có đạo đức nghề nghiệp;
Có bằng đại học trở lên;
Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng;
Có đạo đức nghề nghiệp;
Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; nhiệm.
Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng;
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

3. Điều lệ

Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
4. 
Đề án thành lập

Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.
5. Đ
iều kiện nghiệp vụ

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.
6. Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng tiêu dùng tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.


Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Luật sư để được tư vấn chi tiết về hồ sơ và quy trình xin giấy phép.

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn

  • https://www.luattriminh.vn

GỌI LUẬT SƯ | YÊU CẦU BÁO PHÍ | ĐẶT LỊCH HẸN

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây