Thành lập công ty cổ phần

3 ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Trước khi thành lập công ty cổ phần cần lưu ý 3 điều này

Trong bài viết này. Luật Trí Minh đưa ra 3 lưu ý quan trọng, trước khi bạn tiến thành thủ tục thành lập công ty cổ phần. Trong trường hợp cần được hỗ trợ tư vấn nhanh về việc tư vấn thành lập công ty cổ phần. Các bạn liên hệ Hotline 0961683366. hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hòm thư Email: lienhe@luattriminh.vn.

1,Công ty cổ phần được hiểu như thế nào ?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp  nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó;

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông sở hữu cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khỏan 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh Nghiệp;
 • Và công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

2,Tại sao bạn nên chọn loại hinh doanh nghiệp này? ưu điểm của nó là gì?

 • CTCP được phát hành chứng khóan để huy động vốn
 • CTCP có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp với yêu cầu phát triển cà yêu cầu quản lý của công ty;
 • Cổ đông CTCP  được thực hiện các quyền của củ sở hữu thông qua Đại hội đồng cổ đông;
 • Quy mô hoạt động của CTCP thường lớn với khả năng mở rộng kinh doanh thông qua huy động vốn.

3, Cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

 • Đại hội đồng cổ đông
 • Hội đồng quản trị
 • Giám đốc/ Tổng giám đốc
 • Ban kiểm soát

Nhưng vậy với 03 điều trên thì các bạn đã có một cái nhìn tổng quan về loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần. Để được các bước và thủ tục thành lập công ty cổ phần được chi tiết hơn. Các bạn liên hệ với Luật Trí Minh.

>> Tư vấn cùng luật sư: liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM) để được hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây