Thành lập công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần mới nhất

Thủ tục thay đổi vốn doanh nghiệp đối với công ty cổ phần( CTCP) - Trường hợp tăng vốn điều lệ,

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm;

I.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Trên đây là thủ tục tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần. Qúy doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn luật chi tiết hơn về pháp luật doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi theo SĐT 0961.683.366 / Email:lienhe@luattriminh.vn.

Tham khảo thêm các bài viết tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây