Thành lập công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần 2018

Thủ tục thay đổi vốn doanh nghiệp đối với công ty cổ phần( CTCP) - Trường hợp tăng vốn điểu lệ công ty cổ phần

Muốn tăng vốn điểu lệ công ty cổ phần thì cần những gì ?

(nguồn ảnh: doanhnghiep.vn)

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm;

I.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điểu lệ công ty cổ phần:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần;
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần; 
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điểu lệ công ty cổ phần, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần 2018", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

Tỉm kiếm liên quan:

 • phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
 • tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp
 • tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2017
 • mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
 • giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây