Tag: cong-ty-co-phan

Tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần

Tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần

29/12/2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là người được bầu ra từ trong số các thành viên HĐQT, đóng vai...

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mới nhất 2022

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mới nhất 2022

13/11/2021

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức giúp doanh nghiệp cơ cấu lại tổ chức nhằm phù...

THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP

23/09/2021

Tách doanh nghiệp là một trong các hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp để phù hợp cho nhu...

Vì sao các công ty lớn thường hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần

Vì sao các công ty lớn thường hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần

31/10/2018

Những lợi thế khi thành lập công ty cổ phần,, đặc trưng pháp lý cũng như mô hình hoạt động của...

Cập nhật thủ tục sáp nhập công ty cổ phần

Cập nhật thủ tục sáp nhập công ty cổ phần

17/05/2018

Sáp nhập trong công ty cổ phần Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có...

Công ty đại chúng là gì? Tìm hiểu khái quát về công ty đại chúng

Công ty đại chúng là gì? Tìm hiểu khái quát về công ty đại chúng

23/10/2017

Công ty đại chúng trước hết là công ty cổ phần và thuộc một trong ba trường hợp được quy định tại...

Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần 2022

Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần 2022

20/09/2017

Thủ tục thay đổi vốn doanh nghiệp đối với công ty cổ phần( CTCP) - Trường hợp tăng vốn điều...

Chia tách công ty cổ phần cần những thủ tục gì?

Chia tách công ty cổ phần cần những thủ tục gì?

24/07/2017

Bạn đang gặp khó khăn về chuẩn bị thủ tục chia công ty cổ phần? Sau đây Luật Trí Minh sẽ cung cấp...

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

31/05/2017

Trong bài viết này. Luật Trí Minh sẽ cung cấp những thông tin về thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây