Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Hướng dẫn các bươc chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Để được chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài hợp pháp các bạn cần hoàn thiện hồ sơ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt và phản hồi lại yêu cầu của bạn.

Với kinh nghiệm 13 năm tư vấn và thực hành pháp luật tại Việt Nam, Luật Trí Minh đã hỗ trợ và tư vấn thành công cho nhiều doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện việc đăng ký Chứng nhận đăng ký đầu tư sang nước ngoài, đồng thời, trong quá trình kinh doanh, Dự án đầu tư ra nước ngoài có thể chấm dứt do nhiều hoàn cảnh khác nhau. Việc chấm dứt dự án đầu tư cũng cần tuân theo các quy định pháp luật nhất định cả tại nước tiếp nhận đầu tư và tại Việt Nam. 
 
Nhà đầu tư lưu ý: 
- Trong phạm vi của bài viết này, cụm từ Ngân hàng nhà nước được hiểu là Ngân hàng nhà nước có chi nhánh tỉnh/thành phố, nơi doanh nghiệp có địa chỉ tại trụ sở chính/Nhà đầu tư có địa chỉ thường trú.
- Trong phạm vi của bài viết này, cụm từ Nhà đầu tư tập trung vào 2 Nhà đầu tư chính là Doanh nghiệp Việt Nam và cá nhân mang quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp chấm dứt đầu tư

Dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt trong các trường hợp sau: a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
 
b) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, bao gồm cả trường hợp hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không làm thủ tục gia hạn hoặc không được gia hạn hoạt động đầu tư;
 
c) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; d) Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;
 
đ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;
 
e) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư;
 
g) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;
 
h) Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 
i) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Nghĩa vụ khi chủ đầu tư chấm dứt đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư 2014, Nghị định 83/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài và Thông tư 12/2016/TT-NHNN, khi chấm dứt dự án đầu tư:
 
Các quy định chung:
 
-  Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của tài liệu và nội dung đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư
- Nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và chuyển vốn đầu tư về nước sau khi thanh lý, chấm dứt, giảm vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài. Lợi nhuận, vốn đầu tư và các khoản thu hợp pháp về nước trong trường hợp thanh lý, chấm dứt, chuyển nhượng dự án đầu tư phải được chuyển vào tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư.
- Thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư. Thời hạn thực hiện: tùy thuộc vào quy định của nước tiếp nhận đầu tư.
- Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư liên quan đến kết thúc việc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư. Khi chấm dứt dự án đầu tư theo trường hợp này, Nhà đầu tư có quyền kéo dài thời hạn 06 tháng, nhưng chỉ kéo dài được tối đa 01 lần và không quá 06 tháng.
- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thanh lý dự án đầu tư tại nước ngoài và chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài
 
Ngoài các quy định chung, các quy định cho từng trường hợp chấm dứt dự án, bao gồm:
 
- Trong trường hợp nhà đầu tư chấm dự án do Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi thực hiện việc chấm dứt dự án.
 
- Trong trường hợp Nhà đầu tư chấm dứt dự án đầu tư do Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thanh lý dự án và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Các thủ tục pháp lý cần thiết để chấm dứt đầu tư

Để hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư, sau khi thực hiện việc chuyển các khoản thu, tài sản của dự án về nước, Nhà đầu tư phải thực hiện:
 
Các quy định chung:
 
+ Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn thực hiện thủ tục: từ 60 - 90 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
+ Sau khi có quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt dự án đầu tư, Nhà đầu tư gửi Thông báo tới Ngân hàng nhà nước về việc hết hiệu lực của Văn bản xác nhận giao dịch ngoại hối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
 
- Quy đinh riêng một số trường hợp đặc biệt:
 
+ Thực hiện thông báo với Ngân hàng nhà nước về việc chấm dứt dự án đầu tư trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trước
 
Tổng thời gian thực hiện thủ tục pháp lý là từ 60 tới 90 ngày làm việc.
Thủ tục này không có lệ phí nhà nước.
 
Bằng kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của mình, Luật Trí Minh sẽ nhanh chóng lên kế hoạch cho toàn bộ thủ tục, đặt thời gian và phương án phù hợp với Nhà đầu tư để hoàn thành trọn vẹn thủ tục. Hơn nữa, chúng tôi liên tục cập nhật chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với việc nhập cảnh, làm việc và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; trực tiếp soạn thảo, nộp hồ sơ, nhận kết quả và tiến hành bàn giao Giấy tờ cho khách hàng.

 

06 ĐIỀU THỰC SỰ KHÁC BIỆT CỦA LUẬT TRÍ MINH:

(1) Luật sư/Chuyên viên cao cấp sẽ là người trực tiếp tư vấn, trao đổi, xử lý công việc và giám sát chất lượng thực hiện cho quý Khách hàng;

(2) Mọi chi phí triển khai công việc luôn được thông báo, thỏa thuận rõ ràng, hợp lý và minh bạch, không phát sinh thêm chi phí;

(3) Luật Trí Minh luôn bám sát công việc, cập nhật quý Khách hàng thường xuyên và kịp thời;

(4) Các tài liệu, giấy tờ, kết quả luôn được giao nhận tận nơi trong các quận nội thành Hà Nội/Tp. HCM;

(5) Khách hàng luôn được lắng nghe, thấu hiểu, được tham vấn đưa ra quyết định tối ưu nhất và hài lòng nhất;

(6) Luật Trí Minh có thể cung cấp tư vấn trực tiếp bằng các ngoại ngữ: tiếng Anh.

Ngoài dịch vụ Hướng dẫn các bươc  chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài, Luật Trí Minh còn cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý liên quan khác đối với người nước ngoài, công ty vốn nước ngoài, ví dụ như:

(1) Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

(2) Dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài

(3) Dịch vụ tư vấn góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp công ty Việt Nam

(4) Tư vấn đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư cho công ty vốn nước ngoài

(5) Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty vốn nước ngoài

(6) Tư vấn xin Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư, người lao động, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại công ty vốn nước ngoài

(7) Tư vấn hợp đồng và các giao dịch kinh doanh của công ty vốn nước ngoài

>>> Hãy liên hệ ngay với Công ty Luật chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây để cùng trao đổi, tư vấn, xúc tiến hợp tác và rất nhiều hỗ trợ pháp lý liên quan.

(SINCE 2007) CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH

Văn phòng Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Viet Tower (Thái Bình Group), Số 01 Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

ĐT: (+84) 24-3766-9599

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Lầu 8, Tòa nhà Alpha, Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+84) 28-3933-3323

Website: www.luattriminh.vn

Email: contact@luattriminh.vn

 

 

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 8, Tòa Nhà Alpha, Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây