Giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế

Tin tức:Các trường hợp thu hồi giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Từ ngày 30/11/2015, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế được thực hiện theo Thông tư 30/2015/TT-BYT.

Theo đó, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

Tư vẫn xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

- Đơn vị nhập khẩu giả mạo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

- Tổ chức, cá nhân sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

- Đơn vị nhập khẩu trang thiết bị y tế chấm dứt hoạt động hoặc không còn được ủy quyền của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất trang thiết bị y tế mà chưa được chuyển quyền nhập khẩu cho tổ chức thay thế.

- Trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường có lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng mà không thể khắc phục lỗi.

- Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế được cấp không đúng thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Thông tư này.

- Trang thiết bị y tế hết thời hạn lưu hành theo thông báo của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thông tư 30/2015/TT-BYT thay thế Thông tư 24/2011/TT-BYT

Hãy liên hệ: Hà Nội- 043.766.9599 / HCM-083.933.3323 / Email: lienhe@luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây