Thành lập công ty TNHH

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cập nhật mới nhất 2018

Đối với một doanh nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động thì trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh như cầu thay đổi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Có hai hình thức thay đổi đó là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có những khác biệt trong thủ tục thay đổi. Tuy nhiên, dù là là loại hình doanh nghiệp nào thì khi thay đổi vốn điều lệ phải dẫn đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều phải thực hiện đăng ký thay đổi với phòng đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cập nhật mới nhất 2018

(nguồn ảnh: vnphoto.net)

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

  • Trường hợp giảm vốn điều lệ:

Tiêu chí

Loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH Một Thành Viên

Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Công ty Cổ Phần

Điều kiện, hình thức giảm vốn

  • - Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.
  •  
  • - Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty.

- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

- Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên - Vốn điều lệ không được các thành viên công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty.

- Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp đầy đủ và đúng hạn.

-  Giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Giảm vốn do công ty mua lại số cổ phần đã phát hành. Có 02 trường hợp: Một là, Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Hai là, Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

 

Cách thức thực hiện

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên.

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

 

Đồng thời doanh nghiệp phải phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Lưu ý

Khi tiến hành giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

>>Xem thêm đăng ký nhãn hiệu độc quyền TẠI ĐÂY !

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

 

Tiêu chí

Loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH Một Thành Viên

Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Công ty Cổ Phần

Điều kiện, hình thức Tăng vốn

Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn của người khác

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây: Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên

 Công ty cổ phần

Doanh nghiệp có thể tăng vốn trong hai trường hợp: Tăng vốn góp của công ty hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Doanh nghiệp tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

 Kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên.

Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. Kèm theo thông báo trên, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải có:

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị

Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết này, trong trường hợp trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM).

Từ khóa liên quan:

  • thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh
  • thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
  • thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài
  • hình thức tăng vốn điều lệ công ty tnhh mtv
  • thủ tục tăng vốn điều lệ công ty đại chúng

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây