Thành lập công ty TNHH

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Quý khách muốn hoàn tất thủ tục thành lập công ty tnhh nhưng lại đang băn khoăn về điều kiện thành lập, các thủ tục pháp lý cũng như quá trình xử lý hoàn thiện hồ sơ như thế nào? Đừng lo lắng với những thắc mắc đó, hãy để Công ty luật Trí Minh giúp bạn. Với một đội ngũ chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, các thủ tục pháp lý sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và chính xác.

I. Dịch vụ tư vấn của Công ty luật Trí Minh bao gồm;

Tư vấn làm thủ tục miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty TNHH như:

 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

 • Tư vấn cách đặt tên Công ty

 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh

 • Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn

 • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp;

 • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

 • Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

 • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

II. Điều kiện thành lập công ty TNHH

 • Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng pháp luật cấm.

 • Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại điều 24 Luật Doanh nghiệp.

 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của điều 24 Luật Doanh nghiệp.

 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

 • Chủ đầu tư không vi phạm điều 9, 10 Luật Doanh nghiệp.

III.Tài liệu cần cung cấp khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 • Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức.

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010 của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập công ty , Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

 • Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhâncủa từng đại diện theo uỷ quyền.

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010  của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;

 • Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

IV.Tài liệu cần cung cấp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 • Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010  đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

 • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010  của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn", trong trường hợp trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM).

>> LIÊN HỆ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY NGAY <<

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viênthành lập công ty TNHH 2 thành viên

Từ khóa liên quan:

 • điều kiện thành lập công ty tnhh
 • thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn
 • thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên
 • hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên
 • thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây