Thành lập công ty TNHH

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên như thế nào ?

Để giúp Qúy Khách hiểu rõ hơn về bộ máy tổ chức của công ty TNHH một thành viên, sau đây Luật Trí Minh sẽ đưa ra những thông tin hữu ích về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên để Qúy khách tham khảo và hiểu được.

Theo pháp luật thì tổ chức công ty TNHH một thành viên như thế nào là đúng ?

(nguồn ảnh: uplevo.com)

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên bào gồm:

  • Chủ tịch công ty:

Là nguời chịu trách nhiệm truớc pháp luật và là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đựoc giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan,

  • Hội đồng thành viên:

Có quyền nhân danh chủ sở hữu công ty để tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, chịu trách nhiệm truớc pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quỳên và nhiệm vụ đựoc giao theo quy đinhk của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

  • Chủ tịch hội đồng của công ty TNHH một thành viên :

Hội đồng thành viên bầu thành viên làm Chủ tịch, Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm giám đốc/ tổng giám đốc công ty.

  • Giám đốc/ Tổng giám đốc:

Điều hành  hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty TNHH một thành viên, chịu trách nhiệm truớc hội đồng thành viên về việc thực hiênh nhiệm vụ của mình,

  • Kiểm soát viên:

Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một đến ba kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm, Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luatạ và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

>> Xem thêm: thủ tục thành lập công ty tnhh;

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên, trong trường hợp trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM).

Từ khóa liên quan:

điều kiện thành lập công ty tnhh

  • thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn
  • thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên
  • hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên
  • thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì
  • thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây