Chia tách hợp nhất

Chia tách công ty cổ phần cần những thủ tục gì?

Trong thực tế nhiều công ty cổ phần phát sinh yêu cầu phân chia do tranh chấp, hoặc nghu cầu mở rộng. Bạn đang băn khoăn không biết chia công ty cổ phần cần chuẩn bị những gì? Hãy dành một chút thời gian đi giải quyết vấn đề này nhé.

Chia tách công ty, doanh nghiệp là gì?

Chi tách công ty cổ phần được định nghĩa là hoạt động chia tác công ty thành hai hoặc nhiều công ty mới, đồng thời giải thể công ty cũ.

Trong chia cắt công ty cổ phần quyền và nghĩa vụ của công ty cũ được chuyển nhượng sang công ty cổ phần mới sau chi chia

Quyền và nghiã vụ của công ty mới chia tách

Một phần quyền, nghĩa vụ, tài sản và cổ đông sẽ được phân chia sang công ty mới chia theo tỷ lệ sở hữu, góp vốn của các cổ đông

Toàn bộ quyền, nghĩa vụ, tài sản và cổ đông sẽ được phân chia sang công ty mới theo sự thỏa thuận của 2 hay nhiều bên

Lưu ý: Điều kiện cần để được thực kiện việc chia tách công ty, doanh nghiệp, các công ty, doanh nghiệp sau khi chia cần thay đổi vốn điều lệ, thành viên, đăng ký doanh nghiệp mới.

Thủ tục và các bước tiến hành chia công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Nghị quyết chia công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với công ty mới.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông sáng lập;
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trình tự thực hiện:

 • Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 •  Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là thủ tục chia công ty cổ phần. Qúy khách có nhu cầu tư vấn chi tiết hơn, h trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc số ưu tiên 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). 

Xem thêm>> Thủ tục thành lập chi nhanh công ty cổ phần

Từ khóa tìm kiếm: Thủ tục chia tách công ty cổ phần, chia công ty cổ phần như nào, điều kiện chia công ty cổ phần, tư vấn chia công ty cổ phần

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây