Tag: luat-tri-minh

Bảng mô tả công việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Bảng mô tả công việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

04/07/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Bảng mô tả công việc Nhân viên phát triển thị trường

Bảng mô tả công việc Nhân viên phát triển thị trường

03/07/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên phát triển thị trường

Bảng mô tả công việc Nhân viên nghiên cứu thị trường

Bảng mô tả công việc Nhân viên nghiên cứu thị trường

03/07/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên nghiên cứu thị trường

Bảng mô tả công việc Nhân viên khuyến mãi – hội chợ

Bảng mô tả công việc Nhân viên khuyến mãi – hội chợ

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên khuyến mãi – hội chợ

Bảng mô tả công việc Nhân viên biên tập website

Bảng mô tả công việc Nhân viên biên tập website

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên biên tập website

Bản mô tả Quy định Chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn Phòng tiếp thị

Bản mô tả Quy định Chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn Phòng tiếp thị

30/06/2023

Bản mô tả Quy định Chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn Phòng tiếp thị

Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

Bảng mô tả công việc Nhân viên bán hàng

Bảng mô tả công việc Nhân viên bán hàng

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên bán hàng

Bảng mô tả công việc Kế toán cửa hàng

Bảng mô tả công việc Kế toán cửa hàng

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Kế toán cửa hàng

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây