Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định về hoạt động của công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định về hoạt động của công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, phải tuân theo những Quy định sau

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận.

2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê.

4. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

5. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

6. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Ngoài ra còn một số vấn đề khác, bạn có thể tham khảo Luật Đầu Tư mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có vấn đề vướng mắc.

Mọi chi tiết, Qúy nhà đầu tư hãy liên hệ Hotline: 0961.683.366 / Email hỗ trợ: lienhe@luattriminh.vn

Xem thêm bài viết có thể bạn quan tâm: 

Tổng hợp các bài viết về đầu tư nước ngoài

Bài viết về: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây