Giấy phép khác

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho trung tâm tư vấn du học

 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

1. Đăt vấn đề:

Tư vấn quy định pháp luật để thành lập Trung tâm tư vấn du học.
 

2. Ý kiến của Luật Trí Minh

2.1. Điều kiện:

Để được cấp giấy phép hoạt động cho trung tâm tư vấn du học thì quý khách cần đáp ứng những điều kiện sau:
Cơ sở vật chất:
- Ít nhất 3 loại phòng: Phòng tư vấn; phòng hành chính và các phòng đào tạo. Không yêu cầu về diện tích tối thiểu.
- Đáp ứng điều kiện về PCCC. Trên thực tế, Sở yêu cầu chứng minh bằng giấy phép PCCC chứ không chỉ có thiết bị PCCC là đủ.
- Hợp đồng thuê địa điểm 05 năm.
 
Năng lực tài chính:
- Theo quy định pháp luật hiện hành đã bãi bỏ điều kiện ký quỹ 500.000.000 VND. 
 
Đội ngũ nhân sự:
- Giám đốc trung tâm tư vấn du học và ít nhất 02 nhân viên tư vấn du học chịu trách nhiệm tư vấn du học cho khách hàng phải có:
Trình độ đại học trở lên: Bất kỳ chuyên ngành nào. Trường hợp bằng đại học do nước ngoài cấp cần được công nhận tại Việt Nam 
Thông thạo ít nhất một ngoại ngữ: có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, có bằng cấp còn giá trị để chứng minh.
Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp: Nhân sự có thể đăng ký tham gia khóa học ngắn hạn để có chứng chỉ này.

2.2. Trách nhiệm của tổ chức dịch vụ tư vấn du học

1. Triển khai hoạt động trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho người có nhu cầu đi du học.
3. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người đi du học.
4. Ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm và cam kết của mỗi bên.
5. Thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn du học

1. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động trong những trường hợp sau đây:
a) Gian lận để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học;
b) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Quyết định 05/2013;
c) Dừng hoạt động 06 tháng liên tục kể từ ngày được phép hoạt động mà không thông báo với cơ quan cấp chứng nhận đăng ký hoạt động;
d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;
đ) Cho thuê hoặc cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Quyết định đình chỉ hoạt động đối với tổ chức dịch vụ tu vấn du học phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi của người học. Quyết định đình chỉ phải được công bố công khai ít nhất trên 01 tờ báo địa phương nơi tổ chức dịch vụ tư vấn du học đặt trụ sở trong 03 số liên tiếp và tại trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động tư vấn du học. Quyết định cho phép tổ chức dịch vụ tư vấn du học hoạt động trở lại được đăng tải ít nhất trên 01 tờ báo địa phương nơi tổ chức dịch vụ tư vấn du học đặt trụ sở trong 03 số liên tiếp và tại cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Mọi thắc mắc liên quan quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Luật sư để được tư vấn chi tiết

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây