Giải quyết tranh chấp đất đai

Khởi kiện về tranh chấp đất đai được quy định như thế nào?

Tư vấn khởi kiện về tranh chấp đất đai 

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 khi bạn khởi kiện thì bạn phải nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền của Tòa án được xác định theo lãnh thổ được quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

 • Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân;
 • Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Toà án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân;
 • Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản.

Nội dung đơn khởi kiện được quy định tại Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 gồm có:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Đơn khởi kiện có thể nộp trực tiếp tại Tòa án, đường dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có) quy định tại khoản 1 Điều 140 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Trên đây là tư vấn về các quy định khởi kiện đất đai. Bạn có thể xem thêm tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trân trọng!

Xem thêm có thể bạn quan tâm: Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp, Tư vấn pháp luật đất đai

Mọi thông tin liên hệ: 0961.683.366 / Email hỗ trợ: lienhe@luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây