Đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên được cập nhật bởi Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ban hành năm 2019 theo phụ lục sửa đổi thông tư cũ đã hết hiệu lực

Detail
Đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên chuẩn cập nhật mới nhất từ hông tư 02/2019/TT-BKHĐT và áp dụng vào tháng 11 năm 2019.

Detail
Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân chuẩn cập nhật theo hông tư 20/2015/TT-BKHĐT liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp.

Detail
Mẫu đơn đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu đơn đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị đăng ký hộ kinh doanh 2019 được quy định sử dụng theo Phụ lục III-1 của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Khi có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh người đăng ký hoàn thiện đơn theo mẫu dưới đây

Detail
Một số mẫu văn bản Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Một số mẫu văn bản Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Một số mẫu văn bản Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. Công ty… xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ xin cấp phép hoạt động và...

Detail