Quy định việc ra vào cổng của CBNV Công ty và Khách

Quy định việc ra vào cổng của CBNV Công ty và Khách

Quy định việc ra vào cổng của CBNV Công ty và Khách

Detail
Quy định sử dụng điện thoại tại công ty

Quy định sử dụng điện thoại tại công ty

Quy định sử dụng điện thoại tại công ty

Detail
Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

Detail
Quy định Chức năng - trách nhiệm – quyền hạn Phòng thiết kế sản phẩm

Quy định Chức năng - trách nhiệm – quyền hạn Phòng thiết kế sản phẩm

Quy định Chức năng - trách nhiệm – quyền hạn Phòng thiết kế sản phẩm

Detail
Quy định điều tra, khai báo tai nạn lao động

Quy định điều tra, khai báo tai nạn lao động

Quy định điều tra, khai báo tai nạn lao động

Detail