Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thay mặt công ty 2021

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thay mặt công ty 2021

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thay mặt công ty và biểu mẫu sử dụng phổ biến thường do cấp trên ủy quyền thay mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ và các công việc liên quan...

Detail
Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty

Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty

Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty là mẫu chứng từ công nhận cá nhân được quyền đại diện công ty được đại diện chủ sở hữu công ty cổ phần được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên hội đồng...

Detail
Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành quy định hướng dẫn văn bản liên quan đến mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

Detail
Điều lệ công ty TNHH một thành viên

Điều lệ công ty TNHH một thành viên

Detail
Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần được ban hành theo quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của chính phủ ban hành trong văn bản hướng dẫn Pháp Luật.

Detail