Bảng mô tả công việc Nhân viên biên tập website

Bảng mô tả công việc Nhân viên biên tập website

Bảng mô tả công việc Nhân viên biên tập website

Detail
Bản mô tả Quy định Chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn Phòng tiếp thị

Bản mô tả Quy định Chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn Phòng tiếp thị

Bản mô tả Quy định Chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn Phòng tiếp thị

Detail
Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

Detail
Bảng mô tả công việc Nhân viên bán hàng

Bảng mô tả công việc Nhân viên bán hàng

Bảng mô tả công việc Nhân viên bán hàng

Detail
Quy định Về việc sử dụng ô tô cá nhân  phục vụ công việc chung của công ty

Quy định Về việc sử dụng ô tô cá nhân phục vụ công việc chung của công ty

Quy định Về việc sử dụng ô tô cá nhân phục vụ công việc chung của công ty

Detail