Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện  mở dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện mở dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Detail
Mẫu hợp đồng xây dựng hợp pháp cập nhật năm 2022

Mẫu hợp đồng xây dựng hợp pháp cập nhật năm 2022

Cập nhật, soạn thảo hợp đồng xây dựng nhà ở, trung cư đúng pháp luật ... Luật Trí Minh chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến hợp đồng, tư vấn - soạn thảo hợp đồng

Detail
Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật năm 2022

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật năm 2022

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất hợp pháp. Hợp đồng gồm những điều khoản thỏa thuận của 2 bên liên quan đến việc mua bán, trao đổi đất đai ...

Detail
Mẫu hợp đồng mua bán trao đổi hàng hóa cập nhật năm 2022

Mẫu hợp đồng mua bán trao đổi hàng hóa cập nhật năm 2022

Luật Trí Minh cung cấp mẫu hợp đồng mua bán trao đổi hàng hóa giữa cá nhân với doanh nghiệp, doanh nghiệp với doanh nghiệp, công ty với công ty ...

Detail
Mẫu hợp đồng thuê nhà hợp pháp cập nhật năm 2022

Mẫu hợp đồng thuê nhà hợp pháp cập nhật năm 2022

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở, thuê địa điểm kinh doanh cập nhật năm 2022. Quy định đại diện bên A, đại diện bên B trong thỏa thuận thuê nhà ở ...

Detail