Tổng hợp 12 loại hợp đồng bắt buộc theo mẫu

Tổng hợp 12 loại hợp đồng bắt buộc theo mẫu

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự - trích Điều 385 Bộ luật dân sự 2015. Và đã là sự thỏa thuận thì pháp luật không cần phải can...

Detail
Danh mục mã ngành nghề trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Danh mục mã ngành nghề trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Trong quá trình tư vấn doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy khách hàng rất quan tâm đến việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh nhưng không biết xem ở đâu hoặc khi chúng tôi gửi phiếu yêu cầu cung cấp...

Detail
Mẫu đơn khởi kiện mới nhất  2022 và hướng dẫn cách viết

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2022 và hướng dẫn cách viết

Luật Trí Minh - Cung cấp mẫu biểu mẫu pháp lý, biểu mẫu khởi kiện, khởi kiện hành chính, khởi kiện ly hôn, khởi kiện đòi nợ, khởi kiện ra toà

Detail