Thành lập công ty

Thành lập công ty bất động sản (100% vốn trong nước)

Tư vấn thành lập công ty bất động sản ( Vốn nước ngoài)

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 • Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty bất động sản

Thành lập công ty có hoạt động kinh doanh Bất động sản:

 • Vốn pháp định: có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.
 • Vốn pháp định được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi:

 • Dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Dịch vụ định giá bất động sản;
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 • Dịch vụ tư vấn bất động sản;
 • Dịch vụ đấu giá bất động sản;
 • Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
 • Dịch vụ quản lý bất động sản.

Không cần vốn pháp định tuy nhiên cần phải đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Theo đó:

 • Những tổ chức, cá nhân khi kinh doanh về các hoạt động bất động sản, đối với cá nhânphải có 6 tỷ đồng tại ngân hàng, và ký quỹ không dưới 20 tỷ và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật đề ra.

Khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản;

 • Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản;
 • Khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

Thủ tục thành lập công ty Bất động sản gồm những gì

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Dự thảo Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên (đối với công ty Hợp danh, Công ty TNHH 2 TV)/ cổ đông sáng lập (đối với công ty Cổ phần)
 • Bản sao các giấy tờ:

 + Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên/ cổ đông là cá nhân;

 + Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên/ cổ đông là tổ chức.

Đối với thành viên/ cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết về "Thành lập công ty bất động sản" Qúy khách liên hệ CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH để được tư vấn luật hiệu quả nhất.

Hà Nội: 0243.766.9599

HCM: 0283.933.3323

Email:lienhe@luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây