Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

26/12/2016

Bạn đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi từ mô hình công ty TNHH một thành viên thành công ty...

Quy định  góp vốn vào công ty cổ phần doanh nghệp nên biết

Quy định góp vốn vào công ty cổ phần doanh nghệp nên biết

26/12/2016

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn trở thành cổ đông của công ty cổ phần...

Trước khi thành lập công ty cổ phần cần lưu ý 3 điều gì?

Trước khi thành lập công ty cổ phần cần lưu ý 3 điều gì?

26/12/2016

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng...

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần

26/12/2016

Bạn đang gặp khó khăn trong việc định hình thành lập công ty cổ phần? Bạn đang không biết thủ tục...