Giấy phép kinh doanh

Điều kiện kinh doanh bất động sản là gì?

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty kinh doanh bất động sản 

dieu-kien-kinh-doanh-bat-dong-san

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Căn cứ pháp lý: Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Xem thêm: Tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản

Mọi chi tiết về điều kiện cũng như thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Qúy khách vui lòng liên hệ Hotline: 0961683366 hoặc gửi Email:lienhe@luattriminh.vn để được các luật sư tư vấn của Luật Trí Minh hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây