Điều kiện thành lập quỹ từ thiện xã hội

Điều kiện thành lập quỹ từ thiện xã hội

Tư vấn điều kiện thành lập quỹ từ thiện xã hội. Quỹ: Là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện góp một phần tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua di chúc, hiến, tặng...

Detail
Điều kiện xuất nhập khẩu vàng

Điều kiện xuất nhập khẩu vàng

2.1. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân...

Detail
Xin giấy phép lưu hành tự do xuất khẩu khẩu trang

Xin giấy phép lưu hành tự do xuất khẩu khẩu trang

Xin giấy phép lưu hành tư do xuất khẩu khẩu trang. Dịch corona làm cho Chính phủ các nước đang có những động thái tích cực để nhập khẩu các sản phẩm như khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế về phục vụ

Detail
Giấy chứng nhận CE MARKING cho khẩu trang và đồ bảo hộ sang xuất khẩu sang Châu Âu

Giấy chứng nhận CE MARKING cho khẩu trang và đồ bảo hộ sang xuất khẩu sang Châu Âu

Giấy chứng nhận CE MARKING cho khẩu trang và đồ bảo hộ sang xuất khẩu sang Châu Âu. CE là tên viết tắt của cụm từ tiếng Pháp Conformité Européenne, dịch ra Tiếng Việt là tiêu chuẩn Châu Âu. Tên đầy...

Detail
Điều kiện thành lập nhà xuất bản

Điều kiện thành lập nhà xuất bản

Việc thành lập nhà xuất bản phải có đủ các điều kiện sau đây: Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;

Detail