Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp việc làm 2020

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp việc làm 2020

Đặt vấn đề: Tư vấn điều kiện để kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm. Tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động...

Detail
Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ năm 2020

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ năm 2020

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ là gì? Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm...

Detail
Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Sau khi nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành và bằng kinh nghiệm thực tiễn, ý kiến của Luật Trí Minh như sau:

Detail
Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ?

Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ?

Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ? Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: + Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được...

Detail
Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu là gì? Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, bằng kinh nghiệm thực tiễn, Luật Trí Minh xin gửi tới quý khách nội dung tư vấn sơ bộ như sau:

Detail