Điều kiện cấp giấy phép doanh nghiệp dịch vụ việc làm

Điều kiện cấp giấy phép doanh nghiệp dịch vụ việc làm

Đặt vấn đề: Tư vấn điều kiện để kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm. Tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm...

Detail
Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ là gì? Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài...

Detail
Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Sau khi nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành và bằng kinh nghiệm thực tiễn, ý kiến của Luật Trí...

Detail
Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ?

Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ?

Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ? Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: +...

Detail
Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu là gì? Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, bằng kinh nghiệm thực tiễn, Luật Trí...

Detail