Điều kiện  đăng ký kinh doanh bất động sản

Điều kiện đăng ký kinh doanh bất động sản

Tư vấn điều kiện kinh doanh Bất động sản. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại,

Detail
Điều kiện cấp thẻ thường trú đối với người nước ngoài

Điều kiện cấp thẻ thường trú đối với người nước ngoài

Điều kiện cấp thẻ thường trú tại Việt Nạm cho người nước ngoài. Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt...

Detail
Điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản

Điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản

Điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản. Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Detail
Điều kiện kinh doanh casino

Điều kiện kinh doanh casino

Cập nhật điều kiện kinh doanh casino năm 2020. Kinh doanh casino” là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng trên...

Detail
Điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Các loại hình doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định...

Detail