Xin giấy phép lưu hành tư do xuất khẩu khẩu trang

Xin giấy phép lưu hành tư do xuất khẩu khẩu trang

Xin giấy phép lưu hành tư do xuất khẩu khẩu trang. Dịch corona làm cho Chính phủ các nước đang có những động thái tích cực để nhập khẩu các sản phẩm như khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế về phục vụ

Detail
Giấy chứng nhận CE MARKING cho khẩu trang và đồ bảo hộ sang xuất khẩu sang Châu Âu

Giấy chứng nhận CE MARKING cho khẩu trang và đồ bảo hộ sang xuất khẩu sang Châu Âu

Giấy chứng nhận CE MARKING cho khẩu trang và đồ bảo hộ sang xuất khẩu sang Châu Âu. CE là tên viết tắt của cụm từ tiếng Pháp Conformité Européenne, dịch ra Tiếng Việt là tiêu chuẩn Châu Âu. Tên đầy...

Detail
Điều kiện thành lập nhà xuất bản

Điều kiện thành lập nhà xuất bản

Việc thành lập nhà xuất bản phải có đủ các điều kiện sau đây: Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;

Detail
Lưu hành khẩu trang y tế

Lưu hành khẩu trang y tế

Theo nghị định 36/2016/NĐ-CP thì khẩu trang y tế được phép lưu hành khi có đủ điều kiện sau. 1. Khẩu trang y tế đã có số lưu hành hoặc được cấp phép nhập khẩu; 2. Có nhãn hoặc kèm theo nhãn phụ có...

Detail
Dịch vụ cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Dịch vụ cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Để được kinh doanh trong lĩnh vực này, điều kiện tiên quyết của các cơ sở đó là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịch vụ cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. giúp bạn...

Detail