Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu là gì? Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, bằng kinh nghiệm thực tiễn, Luật Trí Minh xin gửi tới quý khách nội dung tư vấn sơ bộ như sau:

Detail
Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Detail
Điều kiện, thủ tục xin giấy phép cho quán cho các nhà hàng

Điều kiện, thủ tục xin giấy phép cho quán cho các nhà hàng

Tư vấn điều kiện xin các giấy phép con cho nhà hàng. Sau khi nghiên cứu quy định pháp luật và bằng kinh nghiệm thực tiễn, ý kiến của chúng tôi như sau: Các giấy phép con cho nhà hàng, bao gồm:

Detail
Điều kiện thành lập phòng khám chuyên khoa da liễu

Điều kiện thành lập phòng khám chuyên khoa da liễu

Thành lập phòng khám chuyên khoa da liễu, cơ sở kinh doanh spa có được điều trị nám, trị mụn hay massage hay không cần phải đảm bảo đủ điều kiện và thủ tục để được cấp pháp hoạt động. Vậy những...

Detail
Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo kỹ năng sống là gì?

Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo kỹ năng sống là gì?

Quý khách mong muốn Luật Trí Minh thực hiện việc xin giấy phép thành lập cơ sở đào tạo kỹ năng sống (ví dụ: kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng sống thông qua trải nghiệ

Detail