Giấy phép hoạt động đưa người lao động xuất khẩu lao động

Giấy phép hoạt động đưa người lao động xuất khẩu lao động

Giấy phép hoạt động đưa người lao động xuất khẩu lao động. Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam có đăng ký ngành...

Detail
Điều kiện kinh doanh dịch vụ Massage

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Massage

Tư vấn điều kiện để kinh doanh dịch vụ massage (xoa bóp). Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe con người, không bao...

Detail
Điệu kiện cấp giấy kinh doanh dịch vụ Logistics năm 2022

Điệu kiện cấp giấy kinh doanh dịch vụ Logistics năm 2022

Điệu kiện cấp giấy kinh doanh dịch vụ Logistics là gì. Tìm hiểu dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận...

Detail
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp việc làm 2022

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp việc làm 2022

Đặt vấn đề: Tư vấn điều kiện để kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm. Tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động...

Detail
Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ năm 2022

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ năm 2022

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ là gì? Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm...

Detail