Đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Tư vấn điều kiện để đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement)...

Detail
Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động...

Detail
Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Detail
Điều kiện thành lập và hoạt động của  trường mầm non

Điều kiện thành lập và hoạt động của trường mầm non

Để có thể thành lập trường mầm nọn cần tuân thủ iều kiện thành lập và hoạt động của trường mầm non, phù hợp với quy hoạch phát triển...

Detail
Điều kiện xin giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện xin giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn điều kiện để xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) là gì ?

Detail