Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A, B

Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A, B

Trong lĩnh vực y tế, việc công bố và quản lý trang thiết bị y tế là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ y tế. Trang thiết bị y tế được phân làm 4...

Detail
Những ưu đãi đối với doanh nghiệp hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Những ưu đãi đối với doanh nghiệp hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp không chỉ đóng góp vào sự phát triển của nguồn nhân lực chất lượng mà còn được hưởng nhiều ưu đãi thuế hấp dẫn. Bằng việc tham gia hoạt động...

Detail
Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Để thực...

Detail
Đào tạo nghề cho người lao động thông qua việc hợp tác với các đơn vị được cấp phép

Đào tạo nghề cho người lao động thông qua việc hợp tác với các đơn vị được cấp phép

Detail
Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề

Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề

Hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quyền tự chủ trong việc xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp sao cho phù hợp với yêu cầu của ngành nghề và người học. Tuy nhiên việc xây dựng chương...

Detail