Thủ tục phân phân loại trang thiết bị y tế

Thủ tục phân phân loại trang thiết bị y tế

Thủ tục phân phân loại trang thiết bị y tế gồm những gì?. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software)...

Detail
Điều kiện cấp giấy lưu hành trang thiết bị y tế

Điều kiện cấp giấy lưu hành trang thiết bị y tế

Điều kiện cấp giấy lưu hành trang thiết bị y tế là gì ? Tư vấn điều kiện cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật...

Detail
Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cần những gì. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm...

Detail
Thủ tục phân loại trang thiết bị y tế

Thủ tục phân loại trang thiết bị y tế

Thủ tục phân loại trang thiết bị y tế năm 2020. Cập nhật thông tin mới nhất về luật lưu hành và phân phối trang thiết bị y tế, phân loại trang thiết bị cần những điều gì?

Detail
Tư vấn quy định về việc khảo nghiệm và đăng ký lưu hành thuốc thú y

Tư vấn quy định về việc khảo nghiệm và đăng ký lưu hành thuốc thú y

Tư vấn quy định về việc khảo nghiệm và đăng ký lưu hành thuốc thú y. Việc buôn bán, đăng ký hay có nhu cầu kinh doanh các mặt hàng thú y cần xin giấy đăng ký lưu hành theo đúng điều khoản của pháp...

Detail