Thủ tục đăng ký giấy phép game G1 năm 2022

Thủ tục đăng ký giấy phép game G1 năm 2022

Thủ tục xin cấp Giấy phép game G1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải đăng ký giấy phép game G 1

Detail
Thủ tục đăng ký giấy phép game G2 G3 G4 năm 2022

Thủ tục đăng ký giấy phép game G2 G3 G4 năm 2022

Thủ tục xin cấp Giấy phép game G2 G3 G4. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải đăng ký giấy phép game

Detail
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân trực tuyến

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân trực tuyến

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua trực tuyến bằng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư trên website của bộ công thương nhanh nhất 2019

Detail
Điều kiện kinh doanh bất động sản là gì?

Điều kiện kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, trước khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn điều kiện kinh doanh bất động sản.

Detail
Quáng cảo rượu trên mạng, trường hợp nào bị cấm?

Quáng cảo rượu trên mạng, trường hợp nào bị cấm?

Quảng cáo rượu trên mạng, những trường hợp nào bị cấm? Khoản 3, Điều 7 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội quy định các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo: “Rượu có...

Detail