Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân trực tuyến

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân trực tuyến

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua trực tuyến bằng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư trên website của bộ công thương nhanh nhất 2019

Detail
Điều kiện kinh doanh bất động sản là gì?

Điều kiện kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, trước khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn điều kiện kinh doanh bất động sản.

Detail
Quáng cảo rượu trên mạng, trường hợp nào bị cấm?

Quáng cảo rượu trên mạng, trường hợp nào bị cấm?

Quảng cáo rượu trên mạng, những trường hợp nào bị cấm? Khoản 3, Điều 7 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội quy định các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo: “Rượu có...

Detail
Hướng dẫn công bố cơ sở  sản xuất trang thiết bị y tế 2021

Hướng dẫn công bố cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế 2021

Tư vấn công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trong bài viết này Luật Trí Minh sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về điều kiện, quy trình đến thủ tục công bố đủ điều kiện sản...

Detail
Hướng dẫn mới về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Hướng dẫn mới về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Ngày 16/5/2018, Cục Quản lý dược Bộ Y tế ban hành Công văn 8590/QLD-KD về việc hướng dẫn phạm vi kinh doanh ghi tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và các Giấy chứng nhận thực hành tốt.

Detail